Lär dig mer

Introduktion genom olika medium

Här är finns introducerande tips och material för att lära dig mer om OpenGov-rörelsen och aspekter av öppenhet och transparens.

Vad är "Öppet"? En kort introduktion

Länk: På svenska och engelska

Denna text förklarar kort vad som är "Öppet" och ger en generell introduktion till OpenGov-området.

Den Öppna Definitionen

Länk: På svenska och engelska

Här kan du läsa specifikt om definitionen av "öppet" ur ekonomiska, filosofiska och juridiska aspekter.

De 8 principerna för OpenGov

Länk: OpenGovData.org

Dessa åtta principer är faktorer är viktiga att arbeta efter för OpenGov.

Läromaterial

Här hittar du olika läromaterial som genom olika medium kan hjälpa dig med djupare kunskap.

Länk: Europeiska Dataportalens Träningsmaterial

Via denna portal hittar du olika träningsmaterial för e-lärande och ett e-bibliotek som kan hjälpa dig att snabbare bli kunnig inom öppenhet och transparens!

Blogginlägget "Hur du Engagerar Nästa Generations Beslutsfattare genom OpenGov"

Länk: SunlightFoundation.com

Ett blogginlägg av den idella OpenGov-organisationen Sunlight Foundation i USA. Visar på hur OpenGov är relevant och nyttigt i undervisning för barn och unga.

Filmen "Internets Underbarn (The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz)" (2014)

Länk: Youtube.com

En film om Aaron Swartz, en av de mest aktiva personerna inom OpenGov- och Open Access-rörelsen.

Filmen "Open Gov the Movie" (2009)

Länk: Vimeo.com

En tidig dokumentär om OpenGov i USA från 2010.

Filmen "Us Now - The Government & the Benefits of Internet"

Länk: Youtube.com

En film om den stora förändringen som offentlig sektor och andra organisationer behöver anpassas till i och med den stora framfarten av Internet i det digitala samhället.

Boken "Open Government" (2010)

Länk: GitHub.com

Boken Open Government var en av de första böckerna som gavs ut om OpenGov-rörelsen och dess filosofi. Ladda ned boken fritt via länken.

Boken "Open Data Handbook" (2015)

Länk: OpenDataHandbook.org (Öppna Data-Handboken)

Läs boken gratis här och ta del av fler läroresurser.

Boken "Open Government Data" (2014)

Länk: OpenGovData.io

Här kan du läsa mer om principerna, praktikaliteterna och historien om open government data-rörelsen - gratis via länken.

Nätverk

OpenGov är en växande idé och röreslse och det finns flera nätverk att gå med i för att lära sig mer. Här hittar du också färska uppdateringar om vad som händer på området i Sverige och internationellt, samt fler som engagerade sig inom området.

Open Knowledge Sverige

Länk: Open Knowledge Diskussionsforum

Diskussionsforumets Sverige-del

Svenska e-postlistan

Open Knowledge nätverk är globalt och har experter och engagerade i frågor om öppenhet inom i princip alla områden. En bra möjlighet för dig som är nyfiken på fler områden och aspekter av OpenGov.

OpenGov i Sverige på Facebook

Länk: Facebook.com/groups/OpenGov

Den största OpenGov-gruppen på Facebook i Sverige.

Open Knowledge OpenGov-nätverk

Länk: OpenGov på Open Knowledge Forumet

OpenGov e-postlistan

Wiki för OpenGov öppna arbetsgrupp vid Open Knowledge

Open Knowledge har ett stort nätverk inom just OpenGov och dessa länkar leder till OpenGov-nätverk. Nedanför hittar du fler nätverk för ekonomiska och insyns-aspekter av OpenGov-rörelsen.

Länk: OpenSpending.org-projektet på Open Knowledge Forumet, e-postlista och kampanjen StopSecretContracts.org egna e-postlista.

Avancerat

Här finns mer avancerat material tillgängligt som kan hjälpa dig ännu mer att arbeta eller agera för OpenGov.

Data Journalism Handbook (Datajournalistikhandboken)

Länk: DataJournalismHandbook.org

Verification Handbook

Länk: VerificationHandbook.com

För Offentlig Sektor

För dig som arbetar med eller i offentlig sektor.

OpenGov Partnership

Länk: OpenGovPartnership.org

Detta är det internationella partnerskapet där Sverige antagit att delta.

Öppna Licenser enligt OpenDefinition

Länk: OpenDefinition.org

Här finns en lista som hjälper dig att

De åtta principerna för offentlig sektor enligt OpenDefinition

Länk: OpenDefinition.org

Här finns en lista som hjälper dig att

Open Government-initiativet i USA

Länk: Data.gov

2008 antog President Barack Obama OpenGov-initiativet om USAS mest transparenta administration. Här hittar du fler länkar kopplat till detta.

Open Government Manifestet i Storbritannien

Länk: OpenGovernment.org

Storbritanniens manifest som en del av Open Government Partnership.