Välkommen till opengov.se!

I andra länder pågår just nu aktiviteter för att tillgängliggöra offentlig information digitalt. Med tillgång till digital information skapa möjligheter för medborgare att bilda sig en uppfattning om hur offentlig sektor förbrukar medel och presterar. Samtidigt blir det möjligt att skapa nya e-tjänster på medborgarnas villkor och starta företag för att vidareförädla information. På opengov.se hoppas jag att kunna synliggöra den data som finns undanstoppad i svensk offentlig sektor och bidra till att mer av den släpps fri. Du kan hjälpa till!

Läs mer i artikeln Principer för öppen digital offentlig information och några tankar om kommande funktionalitet på sidan om webbplatsen.


Nyheter

Öppna data för ökad innovation Handelshögskolan i Stockholm Torsdag, september ...

2013-09-16

Öppna data för ökad innovation
Handelshögskolan i Stockholm
Torsdag, september 26, 2013 från 08.30 till 09.30 (gratis)
sse2013oppnadata-ehff.eventbrite.com/

Världens kanske viktigaste statistikbyrå släpper API till sina rådata

2013-09-16

Världens kanske viktigaste statistikbyrå släpper API till sina rådata

Om dataintegritet. Inte så ofta diskuterat som det borde i ...

2013-09-16

Om dataintegritet. Inte så ofta diskuterat som det borde i samband med öppna data?

I em smygstartar OKCon, en konferens om allt öppet. Det ...

2013-09-16

I em smygstartar OKCon, en konferens om allt öppet. Det är en del öppna data, men även öppen i betydelsen transparent, open government, open governance, open science etc. #OKCon är nog enklaste sättet att följa med.

Lite nördigt datajournalistik-inlägg men som säkert även är intressant för ...

2013-09-13

Lite nördigt datajournalistik-inlägg men som säkert även är intressant för er som jobbar på olika myndigheter och gillar öppna data...

Gott om öppna data i Europa: "The datacatalogs.org website maintains ...

2013-09-13

Gott om öppna data i Europa: "The datacatalogs.org website maintains centralized, curated lists of local, regional, andnational data catalogs. Europe is heavily represented: from Portugal to Greece, nearly every European country publishes open data, geospatial files and maps, and statistics for their citizens. Within each nation, local councils, regional governments, and autonomous regions are publishing their own locally-relevant open data. Spain, Italy, and France each boast over a dozen internal data catalogs created by local agencies. Most importantly, the data being published isn’t dormant — it’s actively used. This can be seen in the 400+ entries submitted by application developers competing in the 2011 European Open Data Challenge."

Erik Lakomaa tillsammans med Jan Kallberg presenterar sin forskning sse2013oppnadata-ehff.eventbrite

2013-09-11

Erik Lakomaa tillsammans med Jan Kallberg presenterar sin forskning sse2013oppnadata-ehff.eventbrite.com/

Idag lanserades en ny webbplats för riksdagens öppna data! En ...

2013-09-09

Idag lanserades en ny webbplats för riksdagens öppna data!
En tydligare informationsstruktur och mer stöd och förklaringar ska göra det lättare för utvecklare, journalister, forskare och andra att använda innehållet i riksdagens databaser. Webbplatsen, som nu lanserats i en första version, kommer under hösten 2013 att fyllas på med mer innehåll.
data.riksdagen.se

2013-09-09

Fortsätt diskussionen på Facebook


Smarta städer satsar på öppna data ....

2013-09-09

Smarta städer satsar på öppna data ....

En liten nyhet. "Hackathon med öppen data" för studenter i ...

2013-09-05

En liten nyhet. "Hackathon med öppen data" för studenter i Lund är i startgroparna, planeras ske prel. 1-2 november vid så kallade Black Pearl (inom LU Open). Tanken är att Hackathonet ska flera gånger framöver. Vill inte gå ut med för mycket information ännu, men ni får säkerligen höra mer om det senare. :)

Nu släpper Norge sina kartdata. www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/Frislipp-av-kartdata-27-sept

2013-09-05

Nu släpper Norge sina kartdata. www.kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/Frislipp-av-kartdata-27-september/

API för att gissa postnumret på valfri geografisk punkt i ...

2013-09-04

API för att gissa postnumret på valfri geografisk punkt i Sverige:

osm.kodapan.se/postnummer/classify/

En del spännande i detta manifest undertecknat av nl.a. Zennström: ...

2013-09-03

En del spännande i detta manifest undertecknat av nl.a. Zennström: startupmanifesto.eu/

"Make government data public.

The irony of public data in the EU is that so little of it is actually public. From transportation to treasury to tender information, opening up government data can increase transparency and trust, while increasing citizen engagement, empowerment and equality. In addition, unlocking public data from its shackles allows innovative companies to introduce new products and services that can further reduce the dependence on central government and create new businesses at the same time."

Svenska företaget QlikTech inbjuder till tävling globalt med öppna data ...

2013-09-02

Svenska företaget QlikTech inbjuder till tävling globalt med öppna data i sin BI-programvara

EU vill ha hjälp med metoder

2013-09-02

EU vill ha hjälp med metoder

På [bit.ly/12YbZk5] finns alla bidrag till konferensen History of IT ...

2013-09-02

På [bit.ly/12YbZk5] finns alla bidrag till konferensen History of IT Nordic Computing (HINC), Stockholm 2010. Nu går startskottet till HINC i Köpenhamn, Augusti 2014 [bit.ly/1fqvowy].

Norges statistikbyrå publicerar öppna data: Åpne data endrer statistikkbyråenes omverden ...

2013-09-02

Norges statistikbyrå publicerar öppna data: Åpne data endrer statistikkbyråenes omverden og medfører at offisiell statistikk vil bli benyttet i nye kombinasjoner og presentert på nye måter. Foredraget vil forklare hva åpne data er, hvilke konsekvenser åpne data har for statistikkbyråene og si noe om SSBs API data.ssb.no.

Inom kort kommer riksdagens öppna data få en ny webbplats. ...

2013-08-30

Inom kort kommer riksdagens öppna data få en ny webbplats. Det blir ett bättre användargränssnitt, tydligare navigation och struktur för att man enklare ska förstå hur man kan använda sig av riksdagens öppna data.
utveckling.riksdagen.se/2013/riksdagens-oppna-data-far-ny-webbplats/

Öppenhet behöver kompletteras för att bli användbar .......

2013-08-30

Öppenhet behöver kompletteras för att bli användbar .......

E-förvaltningsdagarna 2013 är bara några veckor bort nu. Nu finns ...

2013-08-28

E-förvaltningsdagarna 2013 är bara några veckor bort nu.
Nu finns den sista programversionen ute. Välkommen att ta del av hela programmet. www.eforvaltningsdagarna.se

Nytt förslag om tvångsmedel rörande IT i brottsutredningar - seminarium ...

2013-08-28

Nytt förslag om tvångsmedel rörande IT i brottsutredningar - seminarium 5 sept. adbj.se/wordpress/events/nytt-forslag-om-tvangsmedel-rorande-it-i-brottsutredningar

Ny rapport från EU-kommissionen; open access är här för att ...

2013-08-27

Ny rapport från EU-kommissionen; open access är här för att stanna och ska promotas, bla genom EU:s forskningsprogram. "The European taxpayer should not have to pay twice for publicly funded research. That is why we have made open access to publications the default setting for Horizon 2020, the next EU research and innovation funding programme." säger EU:s foskningskommissionär i PRM. (via TechDirt) europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_en.htm

Om en dryg månad är det dags för Nordic APIs ...

2013-08-26

Om en dryg månad är det dags för Nordic APIs i Stockholm, en 2-dagars konferens om allt som har att göra med APIer som jag är med och arrangerar. Även om det inte är fokuserat på öppna data så tror jag att det finns mycket för alla som jobbar med öppna data att lära sig på Nordic APIs, så jag hoppas vi kan ses där!

Nu finns en första version av beskrivning av olika termer ...

2013-08-23

Nu finns en första version av beskrivning av olika termer som riksdagen använder sig av i riksdagens öppna data. Lämna gärna synpunkter på Riksdagsförvaltningens utvecklingsblogg!
utveckling.riksdagen.se/2013/vardeforrad-gor-det-lattare-att-tolka-forkortningar-i-oppna-data/

Ett härligt europeisk initiativ... häng med.

2013-08-23

Ett härligt europeisk initiativ... häng med.

Väl värd att läsa.

2013-08-20

Väl värd att läsa.

Jag behöver hjälp med en benämningsfråga. Vad skulle ni på ...

2013-08-19

Jag behöver hjälp med en benämningsfråga. Vad skulle ni på svenska kalla en sk "API query builder"? API och query är ju så som man som programmerare benämner saker och ting och det kan ju inte översättas, men builder kanske skulle kunna översättas. Men kanske det är bättre att helt kalla det för något annat?

Vi har den här funktionen som en hjälp till programmerare att generera ut URLar i XML för att liksom komma igång med APIet.

Det är viktigt att programmerare förstår vad det är, samtidigt som vi inte vill skriva helt engelska.

Senaste tillskottet i programmet för konferensen Sundsvall 42 är ett ...

2013-08-19

Senaste tillskottet i programmet för konferensen Sundsvall 42 är ett event om nya grepp inom den digitala informationsförvaltningen som arrangeras gemensamt av Riksarkivet, E-delegationen och Mittuniversitetet. Följ länken för information.

Ge ditt förslag på utlysning inom öppna data.

2013-08-16

Ge ditt förslag på utlysning inom öppna data.

Jag tackar o bockar att jag fick komma med i ...

2013-08-16

Jag tackar o bockar att jag fick komma med i er grupp och önskar alla en trevlig helg!

Leif Malm

Sugen på att jobba med öppna data inom biståndet - ...

2013-08-14

Sugen på att jobba med öppna data inom biståndet - nationellt och/eller internationellt? Två stycken tjänster lediga på Sida nu, förutom den de redan har (de behövde visst 3 personer för att ersätta mig... ;) Läs mer på bit.ly/sidajobb

Sunlight Foundation guidelines for open data. assets.sunlightfoundation.com/policy/Open%20Data%20Pol

2013-08-14

Sunlight Foundation guidelines for open data. assets.sunlightfoundation.com/policy/Open%20Data%20Policy%20Guidelines/OpenDataPolicyGuidelines_V2.pdf

Wikimedia Sveriges arbete med en öppen databas för offentlig konst ...

2013-08-12

Wikimedia Sveriges arbete med en öppen databas för offentlig konst har fått ett omnämnande i CNN, se bild sju i bildspelet. edition.cnn.com/2013/08/09/tech/wikipedia-jimmy-wales-conference

HiNC4, "the History of IT in the Nordics", är en ...

2013-08-09

HiNC4, "the History of IT in the Nordics", är en konferens i Köpenhamn
13-15 augusti 2014. Den vill du inte missa. Börja med att besöka
itu.dk/HiNC4/Theme.html

If you are aware of any interesting 2014 conferences at ...

2013-08-06

If you are aware of any interesting 2014 conferences at the intersection of technology and participation (or related areas), please share!

Kopplar ihop big data med öppna data: "----aim to clarify ...

2013-08-05

Kopplar ihop big data med öppna data: "----aim to clarify what is meant by big data; how this intersects with the concept of data as an asset, and supports an open government environment."

Pigg på en rejäl utmaning? Riksantikvarieämbetet kommer att modernisera informationshanteringen ...

2013-08-05

Pigg på en rejäl utmaning? Riksantikvarieämbetet kommer att modernisera informationshanteringen inom kulturmiljövården tillsammans med länsstyrelsen, arkeologiföretag, museer med flera. Är det ett jobb som du vill vara med om att driva och forma? www.raa.se/aktuellt/lediga-jobb/

I arbetet med att vidareutveckla riksdagens öppna data så finns ...

2013-08-01

I arbetet med att vidareutveckla riksdagens öppna data så finns nu nya datasets med voteringar från 2002 och dokument. Du hittar också dokumentation för värdeförråd. Testa! Frågor och synpunkter lämnas och besvaras på bloggen. utveckling.riksdagen.se/2013/nya-dataset-med-voteringar/

Mer från big Apps Västsverige - vi vill ha in ...

2013-07-30

Mer från big Apps Västsverige - vi vill ha in förslag på utmaningar som kan lösas via digitala tjänster. Allt för att ge våra utvecklarlag inpiration och för att det som kommer fram ska bli användbart och få spridning. Sitter du på en idé eller utmaning som behöver lösas inom områdena kultur, miljö, lärande eller hälsa - skriv ner den i bigapps.se/utmaningar/

Tisdagen den 13:e augusti kl 17 - 19 kommer big ...

2013-07-30

Tisdagen den 13:e augusti kl 17 - 19 kommer big Apps ha en inspirationsträff för sin innovationstävling. Vi kommer att vara på Entrepreneriual Hive i Göteborg och syftet är att utvecklare etc ska träffa och nätverka med versamhetskunniga från de fyra tävlingskategorierna hälsa, kultur, miljö och lärande. Mer info och anmälan: bigapps.se/391-2/inspirationstraff-13-augusti/

Välkomna!

P.S. Den 20:e augusti drar tävlingen igång :)

Två månader försenat, nu orkar jag inte vänta mer vår ...

2013-07-29

Två månader försenat, nu orkar jag inte vänta mer vår institution. Här är min och Martins kandidatuppsats och öppna länkade data.

Om gränser för öppna data

2013-07-26

Om gränser för öppna data

Om öppna data och statistik

2013-07-26

Om öppna data och statistik

2013-07-24

Fortsätt diskussionen på Facebook


2013-07-23

Fortsätt diskussionen på Facebook


Hej, finns det ett färdigt Förslag/motion/proposition som skulle kunna skapa ...

2013-07-23

Hej, finns det ett färdigt Förslag/motion/proposition som skulle kunna skapa bättre förutsättningar för öppen offentlig förvaltning som jag skulle kunna ta med mig och driva politiskt?

Är det någon i gruppen som använda?

2013-07-23

Är det någon i gruppen som använda?

Nåt för en sv politiker och/eller parti ??

2013-07-22

Nåt för en sv politiker och/eller parti ??

NASA plan

2013-07-22

NASA plan

Så kan det gå till...

2013-07-22

Så kan det gå till...

Skandinavien med Danmark i spetsen ledande på öppna data enligt ...

2013-07-19

Skandinavien med Danmark i spetsen ledande på öppna data enligt Economist

Det blir ett spår på öppna data på Internetdagarna den ...

2013-07-19

Det blir ett spår på öppna data på Internetdagarna den 25 november. På det internationella passet medverkar de ansvariga från Danmark, Finland, England och EU - samt OKFN från Tyskland och Holland. Riksdagen.se, datajournalister och den då färdiga PSI-utredningen har också pass. Största koncentrationen av experter på scen i Sverige är jag säker på!

Brittiska NHS publicerar statistik om läkemedelsförskrivningar inom öppenvården som öppen ...

2013-07-19

Brittiska NHS publicerar statistik om läkemedelsförskrivningar inom öppenvården som öppen data. Något för Socialdepartementet att skriva in i nya ehälsomyndighetens uppdrag? Apotekens service har redan idag en webbapplikation för sökning, om än på högre aggregeringsnivå än NHS. Så steget kanske inte är så stort.
www.hscic.gov.uk/searchcatalogue?q=title%3A%22presentation+level+data%22&area=&size=10&sort=Relevance

Är det någon som känner till polisens arbete med att ...

2013-07-18

Är det någon som känner till polisens arbete med att öppna data? Man kan tex ringa till stationen för att få veta om ett ramnummer till en cykel registrerats stulen, men som datakälla?

Precis nyligen blev Einar Spetz klar med sin undersökning om ...

2013-07-18

Precis nyligen blev Einar Spetz klar med sin undersökning om hur Riksdagsledamöter förhåller sig till Wikipedia. Det kan kanske vara intressant för den här gruppen?

Idag fick vi äntligen broschyrerna från tryckeriet. De som donerade ...

2013-07-17

Idag fick vi äntligen broschyrerna från tryckeriet. De som donerade står först i tur, och Riksdagsledmöterna kommer att få dem när de är på plats igen. Vill du läsa den redan nu finns den här: se.wikimedia.org/wiki/Fil:Fri_offentlig_information.pdf
Vill du ha en tryckt version, eller flera för att ge till rätt personer, säg till så ordnar vi det!

UK:s parlament följer upp

2013-07-17

UK:s parlament följer upp

2013-07-17

Fortsätt diskussionen på Facebook


Experience, thoughts or theoretical thoughts on #eDemocracy, #eParticipation, #socialmedia & ...

2013-07-17

Experience, thoughts or theoretical thoughts on #eDemocracy, #eParticipation, #socialmedia & #mobile media in #publicadministrations? If so submit paper to #CeDEM2014. Call for papers on www.donau-uni.ac.at/cedem. Deadline 6 December 2013. Conference in Krems (Austria) 21-22 May 2014.

Om öppna forskningsdata

2013-07-16

Om öppna forskningsdata

www.jisc.ac.uk/inform/inform37/OpenIsTheNewDigital.html#.UePn9haLzrx

2013-07-15

www.jisc.ac.uk/inform/inform37/OpenIsTheNewDigital.html#.UePn9haLzrx

G8 planerar för öppna data

2013-07-15

G8 planerar för öppna data

Afrikansk plattform för öppna data med många intressenter

2013-07-15

Afrikansk plattform för öppna data med många intressenter

Riksantikvarieämbetet söker nya medarbetare: programledare för Digital Arkeologisk Process, informat

2013-07-11

Riksantikvarieämbetet söker nya medarbetare: programledare för Digital Arkeologisk Process, informationsarkitekt och verksamhetsutvecklare. "Vi ska tillsammans med andra aktörer skapa nästa generations infrastruktur för arkeologisk information med hjälp av länkade öppna data. Den ska göra det enklare för våra användare inom myndigheter, universitet, företag och civilsamhället att dela och använda information om kulturmiljö och kulturarv."

Nu är har VISS data CC0 licenswww.viss.lansstyrelsen.se/About.aspx?aboutPageID=5 Mer om hur ...

2013-07-10

Nu är har VISS data CC0 licens
www.viss.lansstyrelsen.se/About.aspx?aboutPageID=5

Mer om hur man hämtar data finns på följande länk.
www.viss.lansstyrelsen.se/FirstPageTeaser.aspx?firstPageTeaserID=1

I eftermiddag har det rättsliga utskottet i Europaparlamentet ett seminarium ...

2013-07-09

I eftermiddag har det rättsliga utskottet i Europaparlamentet ett seminarium om "rättsliga aspekter av gratis och öppen källkod". Går att se på webben, ska börja 15.30.

2013-07-08

Fortsätt diskussionen på Facebook


Maskinläsbara metadata behövs för att tillgängliggöra öppna data.

2013-07-08

Maskinläsbara metadata behövs för att tillgängliggöra öppna data.

2013-07-08

Fortsätt diskussionen på Facebook


Har gjort ett blogginlägg efter ett seminarium om myndigheter och ...

2013-07-04

Har gjort ett blogginlägg efter ett seminarium om myndigheter och öppen data i Almedalen igår: blogg.svt.se/pejl/okategoriserade/om-myndigheter-som-vill-oppna-upp-for-fri-data-och-om-de-som-bara-ser-problem/

Det går framåt i vårt projekt med en öppen databas ...

2013-07-03

Det går framåt i vårt projekt med en öppen databas för offentlig konst. Data från Stockholms stad är nu importerat. One down, 289 to go. #offentligkonst

UK har ett förslag på en vokabulär för att relatera ...

2013-07-02

UK har ett förslag på en vokabulär för att relatera dataset, med licenser och rättigheter. Skulle det få lite traction skulle man kunna tänka sig automatiserade sätt att beskriva attribution vid CC mm: schema.theodi.org/odrs/

EU Open Data Portal (beta) How to access datawww.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/St

2013-07-01

EU Open Data Portal (beta)
How to access data
www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/EUOpenDataPortal.aspx

Spännande exempel. "This is the new site for open data ...

2013-07-01

Spännande exempel. "This is the new site for open data about crime and policing in England, Wales and Northern Ireland."

2013-07-01

Fortsätt diskussionen på Facebook


2013-07-01

Fortsätt diskussionen på Facebook


Har en fundering när man skall använda "/psidata". Är det ...

2013-06-27

Har en fundering när man skall använda "/psidata". Är det bara myndighets sidor eller även webapplikationer tex VISS som man skall använda adressen? Och vad förväntas man hitta på adressen? Direkt till ett api eller info om det osv???

I arbetet med att vidareutveckla riksdagens öppna data så har ...

2013-06-27

I arbetet med att vidareutveckla riksdagens öppna data så har vi kommit ytterligare ett steg på vägen. Nu finns första testskotten av datasets tillgängliga. Vi uppmuntrar alla som har möjlighet att ladda hem och testa. Varför inte passa på och labba under sommaren om det är en regnig dag. :-)
Under sommaren kommer vi fylla på med mer innehåll och format. Vi arbetar just nu med hur dessa datasets ska fungera och här behöver vi er hjälp, lämna därför gärna synpunkter! Vi är särskilt intresserade av återkoppling på innehåll och format.

Läs mer om dataset här och vår utveckling av riksdagens öppna data under 2013: utveckling.riksdagen.se/2013/oppna-data-byggs-pa-med-dataset/

2013-06-26

Fortsätt diskussionen på Facebook


Henrik Summanen skriver om hur vi kan "hoppa till nästa ...

2013-06-26

Henrik Summanen skriver om hur vi kan "hoppa till nästa kurva" i arbete med K-samsök

Vi är på jakt efter en spännande föredragshållare till www.eastswedenhack.se ...

2013-06-26

Vi är på jakt efter en spännande föredragshållare till www.eastswedenhack.se - en person som intresserar hack-deltagarna men också kan dra besökare utifrån, dvs personer som inte deltar men som på ett eller annat sätt är intressanta för "hackosfären". Heta tips?

Vill du hjälpa till att göra Sverige till ett lite ...

2013-06-25

Vill du hjälpa till att göra Sverige till ett lite bättre och öppnare land! Här är din chans med Mobilearn: www.fundedbyme.com/sv/equity/start-up/726/mobilearn/overview/

Fler borde passa på att spela in till PSI-utredningen. www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/n

2013-06-24

Fler borde passa på att spela in till PSI-utredningen. www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/nyheter-och-aktuellt/inspel-psi-2013

Kloka synpunkter om sånt som hänger ihop.....

2013-06-21

Kloka synpunkter om sånt som hänger ihop.....

Skatteverket lanserar öppna data www.skatteverket.se/psidata

2013-06-20

Skatteverket lanserar öppna data www.skatteverket.se/psidata

Den fastslagna texten till det reviderade PSI-direktivet. Ännu inte översatt ...

2013-06-19

Den fastslagna texten till det reviderade PSI-direktivet. Ännu inte översatt till svenska.

Den som inte vill lägga 10.000 kr på att köpa ...

2013-06-19

Den som inte vill lägga 10.000 kr på att köpa Gartners rapport "User Survey Analysis: IT Spending Priorities in Government, Worldwide, 2013" kan få viss insikt via bit.ly/12H2A1o

Från LMs kundtidning: "Lantmäteriet gör sig redo att öpnna data": ...

2013-06-19

Från LMs kundtidning: "Lantmäteriet gör sig redo att öpnna data": www.lantmateriet.se/Om-Lantmateriet/Om-oss/Tidningen-Granssnittet/Tidigare-nummer/Granssnittet-22013/Lantmateriet-gor-sig-redo-for-oppna-data/

"Innovationsförmågan på området ökar så snabbt att de myndigheter som tar ut avgifter för informationen allt tydligare ser hur det riskerar att hämma nyttan för samhället. Det är troligt att dagens avgiftsfinansierade modell snart har gjort sitt, säger Peter Nyhlén, chef för lantmäteriets enhet för tillhandahållande av geodata.

Men med brasklappen:
"Vi är övertygade om att öppna data kan bidra till ökad samhällsnytta, under förutsättning att finansieringen säkras så att vi bibehåller kvalitet och aktualitet".

The signing of an Open Data Charter by G8 leaders ...

2013-06-19

The signing of an Open Data Charter by G8 leaders at their summit in Northern Ireland today puts open data firmly at the forefront of international efforts to drive economic growth and to use transparency to improve accountability.

På Wikipedia håller en kille på att lägga ut ca ...

2013-06-18

På Wikipedia håller en kille på att lägga ut ca 56 000 artiklar om sjöar i Sverige. Han har hämtat öppen information från SMHI SVAR:s databas, provfisken i sjöar (SLU Aqua Nors databas) och VISS. Just nu finns 3 län ute. Västra Götaland, Jönköping och Gotland. Här är ett exempel sv.wikipedia.org/wiki/Bunn

Min första lärare hette Ruth Englund - i lågstadiet. Okej, ...

2013-06-18

Min första lärare hette Ruth Englund - i lågstadiet. Okej, time for some math according to Ruth. Alla säger att Öppna Data kostar och att det inte finns pengar. Oy vei! Vad är momsen på framtida innovativa e-tjänster baserade på Öppna Data? Antag att marknaden är på privatsidan två miljarder SEK. Bara momsen där är 500 miljoner kronor. Ingen sall inbilla mig att det kostar mer än 500 miljoner kronor om året att ge Sverige Öppna Data. Då har jag inte tagit upp anti-korruption, demokrativärden och andra svårkvantifierade värden. Enbart - vad kostar det och vilken momsintäkt ger det. Problemet är inte att Öppna Data kostar - problemet är att man inte klarar av att se helheten.

Lyssnar nu på representant för ki Region Infoshare: www.hri.fi/en/

2013-06-18

Lyssnar nu på representant för ki Region Infoshare: www.hri.fi/en/

Har vi pratat om slutbetänkandet av Innovationsrådet? Jag fann det ...

2013-06-18

Har vi pratat om slutbetänkandet av Innovationsrådet? Jag fann det oväntat bra läsning, kanske för att jag inte hade väntat mig förslag av just detta slag.

Hej alla Öppna data sugna! Tyckt till om våra öppna ...

2013-06-17

Hej alla Öppna data sugna! Tyckt till om våra öppna vattendata!

VISS (VattenInformationsSystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS finns för dig som dagligen arbetar med vattenfrågor. Informationen är också tillgänglig för allmänheten, alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten.

Vi genomför nu en undersökning av du tycker om VISS. I VISS finns mycket information på olika nivåer. Många människor är inne i systemet och söker information av olika anledningar. Därför är det viktigt för oss att veta hur just du upplever systemet. Vi behöver din hjälp för att bli bättre! Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

docs.google.com/forms/d/1Av-D3c-psnmpZVf9l9Hrde1EyrO9dOpOj6CmzuDGTA8/viewform

Har vi någon här från tillväxtverket som skulle kunna hjälpa ...

2013-06-17

Har vi någon här från tillväxtverket som skulle kunna hjälpa mig att snabbt hitta fram en offentlig handling? Det handlar om ansökningshandlingen för THINK, inkubatorverksamheten i Helsingborg.
Det verkar svårt att hitta den i organisationen här nere.

Tycker du Försäkringskassans WP-baserade plattfform för idéhantering skulle vara bra ...

2013-06-14

Tycker du Försäkringskassans WP-baserade plattfform för idéhantering skulle vara bra på andra ställen i offentlig sektor? Rösta på att de släpper den som öppen källkod: här: forslag.forsakringskassan.se/ideer/slapp-idebanken-som-oppen-kallkod/

Ska du till Almedalen? Passa på att ställa frågor till ...

2013-06-14

Ska du till Almedalen? Passa på att ställa frågor till Lantmäteriet på detta seminarium: www.almedalsveckan.info/event/user-view/13333?redir=

2013-06-14

Fortsätt diskussionen på Facebook


Snygg video som förklarar Open Access.

2013-06-13

Snygg video som förklarar Open Access.

Offentliglistan.se™ är inom Public Affairs den ledande aktören i Sverige. ...

2013-06-13

Offentliglistan.se™ är inom Public Affairs den ledande aktören i Sverige. Vi synliggör viktig information som rör det offentliga uppdraget. Vad Morus gör för Transportstyrelsen bör vara av intresse för FB-gruppen.

Morus konsult AB har under våren bidragit med stöd och råd i Transportstyrelsens öppna data-projekt. Projektet har syftat dels till att ta fram en plan för hur fler datakällor ska kunna öppnas upp för vidareutnyttjande, dels till stöd för regeringsuppdraget att återrapportera myndighetens åtgärder som vidtagits med anledning av PSI-lagen.

Särskild vikt har i projektet lagts vid att ta hänsyn till att myndighetens datakällor i hög grad innehåller personuppgifter såsom registreringsnummer och personnummer. Strategin som tillämpats har varit att identifiera tre kategorier datakällor:

Data utan personuppgifter – kan släppas som öppna data
Data med vissa personuppgifter – kan släppas som villkorad data enligt PuL och registerförfattningar
Data med känsliga personuppgifter eller sekretess – kan inte lämnas ut
På sikt kan fler data släppas ur kategorin med vissa personuppgifter, förutsatt att man kan vidta integritetsskyddande åtgärder för att hindra att personuppgifter eller personliga förhållanden röjs av misstag eller genom att någon försöker räkna ut eller dra slutsatser från den data som ingår i dataseten även efter att vissa uppgifter tas bort eller maskeras på olika vis.

“Det har varit ett mycket intressant och utmanande projekt som vi fått äran att vara med i” säger Rikard Fröberg, en av rådgivarna på Morus. “Det är inte helt lätt att reda ut hur PSI-lagen är tänkt att fungera för de myndigheter vars databaser innehåller förhållandevis mycket personuppgifter av mer eller mindre känslig karaktär”, fortsätter Rikard. “Myndighetens möjligheter att lämna ut sådana data styrs redan av olika registerförfattningar, sekretesslagen och personuppgiftslagen”. “Transportstyrelsens ambition har dock hela tiden varit att släppa mer data på sikt och att tillämpa rimliga villkor på det som släpps idag och framöver. Det har gjort att uppdraget känts väldigt stimulerande och framåtsträvande.” avslutar Rikard.

Per Ängmo, Senior Advisor, GD-staben vid Transportstyrelsen, ger bra betyg på samarbetet med Morus. “Vi har fått ett bra stöd och proffessionell rådgivning av konsulterna på Morus”, kommenterar Per. “Vår ambition har hela tiden varit klar i det att vi vill tillämpa rimliga villkor i enlighet med PSI-lagen och att vi vill på sikt öppna upp ännu fler datakällor, även som öppna data. Men vi har haft ett behov av en second opinion, att kunna bolla ideer och diskutera våra tankar kring detta med någon utifrån. Morus har bidragit med både juridisk och teknisk kompetens på ett alldeles utmärkt sätt”, sammanfattar Per avlutningsvis.

Gunnar R tipsade precis om den här:m.guardian.co.uk/technology/video/2013/jun/13/geeks-opened-up-gov

2013-06-13

Gunnar R tipsade precis om den här:
m.guardian.co.uk/technology/video/2013/jun/13/geeks-opened-up-government-video

En historia att känna till om du arbetar statligt. Mn ...

2013-06-12

En historia att känna till om du arbetar statligt. Mn undrar vad som hände med den 3d-modell som verket byggde?

"Det var en fantastisk syn. Där låg Tsesisgrundet på lit de parade, bara ett par meter framför och nedanför Högsta domstolens ledamöter. På mindre än en minut tog vi oss friheten att förvandla statens trumfkort till ett absolut fiasko. "
fangenpafyren.blogspot.se

Uutiset... Finland lanserar 2-åriga Programmet för öppen infomation. "Målet är ...

2013-06-10

Uutiset... Finland lanserar 2-åriga Programmet för öppen infomation. "Målet är att öppnandet av datalager blir en del av förvaltningens normala verksamhet och att detta beaktas redan när datasystem planeras och skaffas."

Jag har en fråga om API-nycklar. I K-samsök behöver man ...

2013-06-10

Jag har en fråga om API-nycklar. I K-samsök behöver man idag en API-nyckel när man utvecklar tillämpningar. Det finns även en test-nyckel man kan använda om man vill testa. Dessa används för uppföljning och för att kunna skicka riktad information till de som står som kontaktperson gällande t ex uppdateringar och driftinformation.

Nu till min fråga; innebär API-nycklar en onödig tröskel för utvecklare? Den feedback vi fått tar inte upp detta utan handlar snarare om att man vill ha svar i andra format (läs json).

Ni missade väl inte S01E07 av Veep som hade titeln ...

2013-06-10

Ni missade väl inte S01E07 av Veep som hade titeln ”Full Disclosure”. Eller som det skulle visa sig ”Full partial disclosure light”;)
Tyvärr finns inte hela avsnittet på youtube, men det finns på SVT play i två dagar till och därefter på ...

Skillnanderna i insyn mellan Sverige och Brasilien är större än ...

2013-06-05

Skillnanderna i insyn mellan Sverige och Brasilien är större än man tror: www.erikjennische.com/sverige/det-ar-ju-bara-for-journalisterna-att-titta-efter

OKFN vill ha hjälp med att uppdatera denna matris för ...

2013-06-05

OKFN vill ha hjälp med att uppdatera denna matris för Sverige : census.okfn.org/country/i synnerhet de vita luckorna. Vad anser du att vi bör ha för poäng?

I den här intervjun berättar jag om hur vi på ...

2013-06-05

I den här intervjun berättar jag om hur vi på myndigheten Swedac jobbar med sociala medier. Tar gärna emot dina tips och kommentarer på Swedacs arbete i sociala medier. sokmotorer.se/

Tänk om fler GD:ar informerade på samma sätt. Så här ...

2013-06-04

Tänk om fler GD:ar informerade på samma sätt. Så här ska det se ut om Sverige ska ligga i PSI-toppen år 2020.

Marknadsinformation från SMHI idag och med GD:s uttalande: SMHIs databaser är en samhällelig resurs.

”SMHIs data ska vara lätta för andra att återanvända”

Nu kan SMHIs oceanografiska data, såsom våghöjd, salthalt och havsnivå, laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning. Senast januari 2014 kommer öppna data finnas även för meteorologi, hydrologi och klimatologi.

Idag lanserar SMHI nedladdningstjänster för oceanografiska data. Samtidigt ändras tillhörande licensvillkor. Skattefinansierad oceanografisk data kan därmed laddas ner utan kostnad och utan restriktioner för användning.

– Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Vi kommer successivt lansera mer och mer öppna data under året, berättar Johanna Fältström, projektledare.

– SMHIs databaser är en samhällelig resurs. Detta blir ett sätt att tillgängliggöra dessa i så stor omfattning som möjligt, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör.

Enkelt att hitta och ladda ner
På en ny portal, smhi.se/oppnadata, återfinns nedladdningstjänster, information om de öppna licensvillkoren samt databeskrivningar.

– Vi vill göra det lätt att hitta, använda och vidareutnyttja SMHIs data, säger Johanna Fältström.

– Allt eftersom vi lanserar nya nedladdningstjänster och ändrar tillhörande licensvillkor, kommer det finnas samlat på den nya webbportalen.

Mer och mer öppna data
Oceanografiska data är första steget i processen mot öppna data för alla discipliner. Senast 2014 kommer SMHI ha öppna data även för hydrologi, klimatologi och meteorologi. Redan idag släpps, förutom oceanografiska arkiv- och modelldata, vissa meteorologiska arkivdata.
För mer information, kontakta
Johanna Fältström: tel 011-495 87 44, 0767-208 336, e-post johanna.faltstrom@smhi.se.

Hej alla i gruppen! Tänkte bara skriva en kort intro. ...

2013-06-04

Hej alla i gruppen! Tänkte bara skriva en kort intro. Jag arbetar på Pingdom med kommunikation. En gång i tiden forskade jag också om egov så ämnet ligger mig personligen varmt om hjärtat.

Intresserad av en tjänst som kan mäta och bedöma kvalitet ...

2013-06-03

Intresserad av en tjänst som kan mäta och bedöma kvalitet på webbplatser? Svara på .SE:s enkät, tack! Ju fler svar, desto bättre underlag.
response.easyresearch.se/s.asp?WID=912499&Pwd=88349646&key=56912,16

"Konstruktionen med Spar-registret har varit mycket speciell och är förmodligen ...

2013-06-03

"Konstruktionen med Spar-registret har varit mycket speciell och är förmodligen unik inom svensk statsförvaltning. IT-koncernen Bisnode har haft ett guldavtal med staten – en överenskommelse som innebar att Bisnode tog på sig ansvaret för att ta hand om databasen gratis mot att de fick monopol att sälja tjänster från den.

Med hjälp av avtalet har Bisnode-koncernen fått en enorm marknadsfördel och möjlighet att kunna skapa produkter som i dag tillsammans omsätter mångmiljardbelopp. Några exempel är företaget Par som säljer adresslistor för direktreklam och tjänsten Infotorg som förser kunder, bland annat medier och myndigheter, med information om alla svenskar.
Bisnode fick avtalet med staten utan offentlig upphandling. Trots att Spar-registret innehåller information om personer med skyddad identitet har det enligt Skatteverket inte funnits några större krav på IT-säkerhet."

Från DNs artikel om dataintrånget www.dagensnyheter.se/shared/55d9a221-b7f4-49b1-bff9-7e57117526c2

BCG: Internet utgör i dag 7,7 procent av BNP

2013-05-31

BCG: Internet utgör i dag 7,7 procent av BNP

NY RAPPORT FRÅN SWEDBANK-GOOGLE: BGC: Internetekonomin växer snabbt i Sverige, ...

2013-05-31

NY RAPPORT FRÅN SWEDBANK-GOOGLE: BGC: Internetekonomin växer snabbt i Sverige, men den växer ännu snabbare i många andra OECD-länder. I dag ligger Sverige trea i Boston Consulting Groups e-Intensity index, som väger samman internetmognad, användning och utgifter, men många länder uppvisar en tillväxt på 13-15 procent, att jämföra med Sveriges 10 procent. Om trenden fortsätter kommer Sverige snart att passeras av Island, Storbritannien, Nederländerna, Finland och Norge.

För oss som inte var i Lund igår kan man ...

2013-05-30

För oss som inte var i Lund igår kan man se debatten med Lawrence Lessig online. Ämnet för debatten är korruption och aktivismens roll i att bekämpa den.
www.sydsvenskan.se/lund/debatt-ar-demokratin-hotad/

Jag ska undersöka vilka "cloud archive providers" det finns i ...

2013-05-30

Jag ska undersöka vilka "cloud archive providers" det finns i Sverige, i syfte att sedan skicka ut en enkät till dem (enkäten kommer att handla om hur bra de kan tillgodose olika krav på att bevara och tillhandahålla/tillgängliggöra e-arkiv). Jag har tittat på Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för IT-driftstjänster (hosting), och ska även titta på det nya som kommer 31/5. Men jag är också tacksam för alla tips om molnleverantörer som är specifikt orienterade just mot e-arkiv.

Nu har Länsstyrelsen i Jönköping en egen PSIdata sida. Någon ...

2013-05-29

Nu har Länsstyrelsen i Jönköping en egen PSIdata sida.
Någon som undrar något så finns jag imorgon på Region Jönköpings monter på Offentliga rummet på Elmia i Jönköping. Kommer hålla ett miniseminarie kl 13.00
www.lansstyrelsen.se/jonkoping/psidata

102 svenska dataset i EU:s katalog publicdata.eu/dataset?extras_eu_country=SE

2013-05-29

102 svenska dataset i EU:s katalog publicdata.eu/dataset?extras_eu_country=SE

Hej! Vill tipsa om detta seminarium som Fores anordnar den ...

2013-05-28

Hej!
Vill tipsa om detta seminarium som Fores anordnar den 4 juni om nätneutralitet. Seminariet inleds med en översikt av nätneutralitet och därefter ett panelsamtal om hur internet ska fungera, vem som ska få bestämma hur nätet används, var vi befinner oss idag och vad som påverkar utvecklingen.

I PANELEN sitter Staffan Jonson, Senior Policy Adviser på .SE, Helena Strömbäck, ämnesråd i IT-politik på Näringsdepartementet och Rikard Linde, ansvarig för arbetet med nätneutralitet och Internet Governance på FORES

Välkomna!

www.facebook.com/events/196798483804818/

Ur en debattartikel: " Bullret från Gripen stör cirka 75 ...

2013-05-27

Ur en debattartikel: " Bullret från Gripen stör cirka 75 procent av centralortens innevånare. Saab AB överklagar sedan 2005 alla bygglov, som man anser kan påverka deras flygningar."
-- Kanske förklarar intresset för API:er för bygglov?

Nån som tänkt anordna nåt seminarium om öppna data i ...

2013-05-27

Nån som tänkt anordna nåt seminarium om öppna data i Almedalen? Om det finns intresse av att höra hur vi på Världsbanken, i samarbete med andra biståndsgivare inom Open Aid Partnership, håller på att hjälpa Kenya, Bolivia och Nepal med att öppna och geokoda sina biståndsdatabaser, så ställer jag gärna upp i en panel! Gärna i utbyte mot boende.. ;) Enbart tips om boende eller spännande seminarier man inte bör missa mottages även det tacksamt!

Jag tycker det är väldigt roligt att Nerikes Allehanda (lokaltidningen ...

2013-05-24

Jag tycker det är väldigt roligt att Nerikes Allehanda (lokaltidningen i Örebro) uppmärksammar Örebro kommuns arbete med öppna data och de ser verkligen fördelarna med öppenheten: www.bjorn.hagstrom.nu/2013/05/23/oppna-data-i-nerikes-allehanda/

Från OKFN: U.S. open data portal has gone live with ...

2013-05-23

Från OKFN: U.S. open data portal has gone live with their new single unified CKAN catalog catalog.data.gov/dataset

Det vi skrev ifjol håller än - "Att överföra öppna ...

2013-05-22

Det vi skrev ifjol håller än -
"Att överföra öppna rådata till medborgarna ger medborgarna en klar bild över vad som sker inom offentlig förvaltning. Vårt förslag på oberoende datadeponering har två omedelbara fördelar. För det första kan det offentliga förverkliga sina öppenhetsambitioner och ge medborgarna snabbare och säkrare tillgång till rådata. För det andra kan vi undvika hundratals dyra it-projekt i offentlig sektor."

www.idg.se/2.1085/1.447459/deponera-data-hos-stiftelsen

En passus värd att fundera över: "Principen bakom öppna data ...

2013-05-22

En passus värd att fundera över: "Principen bakom öppna data är att det inte är myndigheter och kommuner som ska välja ut vilka data som görs tillgängliga, eller endast publicera bearbetade data. Då är det inte öppna data eftersom data då är redigerade och indirekt i princip censurerade. Det är principiellt viktigt att de data som släpps avspeglar det som verkligen inträffat i offentlig sektor."

Hjälp till att utveckla öppnadata.se! www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/Arbeta-pa-VINNOVA/Lediga-tjanster

2013-05-22

Hjälp till att utveckla öppnadata.se! www.vinnova.se/sv/Om-VINNOVA/Arbeta-pa-VINNOVA/Lediga-tjanster/Medarbetare-till-tekniskt-stod-for-plattformen-oppna-datase/

2013-05-21

Fortsätt diskussionen på Facebook


berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2013/5/18/om-oppna-data-i-korruptionsmotverkande-syfte.html

2013-05-21

berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2013/5/18/om-oppna-data-i-korruptionsmotverkande-syfte.html

Nu lanserar vi East Sweden Hack! skill.se/framtidens-appar-och-webbtjanster-skapas-pa-east-sweden-ha

2013-05-21

Nu lanserar vi East Sweden Hack! skill.se/framtidens-appar-och-webbtjanster-skapas-pa-east-sweden-hack/

Coming up - down under!

2013-05-20

Coming up - down under!

En av mina studenter skriver om crowdsourcing av kulturarvsmetadata och ...

2013-05-20

En av mina studenter skriver om crowdsourcing av kulturarvsmetadata och har byggt ett spel. Det skulle vara mycket värdefullt för projektet om ni går in och spelar någon omgång och fyller i enkäten som kommer upp när båda speldelarna genomförts.

Hoppas vi ses på detta arrangemang på Media Evolution City ...

2013-05-20

Hoppas vi ses på detta arrangemang på Media Evolution City i Malmö den 31 maj och 1 juni. Fullt på runda bords samtal om öppen turismdata men finns platser kvar till både fredagens seminarier och lördagens hack. Läs mer och anmäl er via länken. Välkomna!

"...it turns out that using these datasets in realistic settings ...

2013-05-20

"...it turns out that using these datasets in realistic settings is not always easy.
Surprisingly, in many cases the underlying issues are not technical but legal barriers erected by the LD data publishers."

Undrar om vi har en svensk här i gruppen som ...

2013-05-20

Undrar om vi har en svensk här i gruppen som vill deltar i evalueringsprocess under juni månad?

Det här intressanta evenemanget hos VUB kommer säkert dra av ...

2013-05-17

Det här intressanta evenemanget hos VUB kommer säkert dra av t ex Mireille Hildebrandts forskningsresultat. Varmt rekommenderat! (Hildebrandt finns oxå på nätet)

Utvärdering även i UK - Nationell strategi behövs (påminner lite ...

2013-05-15

Utvärdering även i UK - Nationell strategi behövs (påminner lite om SAM i Sverige): "So this is the foundation of my recommendations: that we define a national core reference dataset. It should be designed strategically, combining the basic data by which we define and understand the nation and the data that is most useful for driving social and economic gain. This national core reference data will then be the backbone of public sector information and the backbone of a data revolution led by Britain."

Vi har satt tre mål för att Sverige ska vara ...

2013-05-15

Vi har satt tre mål för att Sverige ska vara ledande PSI-land år 2020. Följ oss gärna om du eller organisationen/företaget jobbar med PSI

Sverige är ledande på att vidareutnyttja PSI-organisationernas flöden, information och data genom teknik, samarbete och benchmarking

Sverige är ledande på att kommunicera det offentliga uppdraget – utifrån områdena Transparens och Hållbarhet – med PSI som ledstjärna

Sverige är ledande varumärke genom att visa vilka enskilda varumärken som levererar o ökar värdet av offentliga uppdraget - med PSI som ledstjärna

Hjälp oss hitta PSI-direktivet på agendan hos Offentliga Rummet i Jönköping 28-30 maj

När kommer GeoHack?

2013-05-15

När kommer GeoHack?

Årets bästa bidrag i Webbstjärnan. Solklara vinnare från Johannes Hedberggymnasiet ...

2013-05-14

Årets bästa bidrag i Webbstjärnan. Solklara vinnare från Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg! #opendata #opensource

Intressant utvärdering

2013-05-13

Intressant utvärdering

Mycket bra att SMHI nästa år släpper sina mätdata fria ...

2013-05-13

Mycket bra att SMHI nästa år släpper sina mätdata fria som öppna data!

Det är tråkigt att 2009:86 arbete med open source helt ...

2013-05-13

Det är tråkigt att 2009:86 arbete med open source helt kom att handla om "open data". Den långt viktigare delen som handlar om "open source" och "öppna format" är helt sidosatt. Trots att stark forskning och expertis tog fram själva strategin.

Tack och lov att Stockholms läns piratparti har antagit en betydligt bättre agenda på landstingsnivå. Vi kan bara hoppas att nationen kan ta efter. stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/oppen-kallkod-i-offentlig-forvaltning/

The artists birthday - Viggo showing his stunning art work ...

2013-05-10

The artists birthday - Viggo showing his stunning art work for me: portrait of the twins on a Gotland shoresite.

Tänkvärt

2013-05-10

Tänkvärt

Stort genomslag i media

2013-05-10

Stort genomslag i media

USA tar nästa steg i sin open data-strategi. Detaler på ...

2013-05-10

USA tar nästa steg i sin open data-strategi. Detaler på project-open-data.github.io/

Var finns en lista över hur hög skolpengen (per elev) ...

2013-05-08

Var finns en lista över hur hög skolpengen (per elev) är i varje svensk kommun?

Är det någon som har en bra mall eller tipps ...

2013-05-07

Är det någon som har en bra mall eller tipps för datautbytesavtal/SLA för webtjänster? Inom Länsstyrelserna och andra myndigheter så finns det en rad databaser som innehåller vattenrelaterad infromation som vi vill knyta ihop med hjälp av webtjänster för underlätta dataförsörjning mm. Naturligtvis jobbar vi även för att skapa öppna data. Avtalens syfte är mer att säkerställa informations utbytet för de som jobbar med datat i sitt dagliga jobb på myndigheterna.

Hur är det nu - är det några länder som ...

2013-05-06

Hur är det nu - är det några länder som har infört lagkrav på att open source ska prioriteras vid upphandlingar i offentlig sektor? Vilka och när?

/måste kolla/

Säkert finns folk här som kan hjälpa till....

2013-05-06

Säkert finns folk här som kan hjälpa till....

Ser fram emot helgen på Södertörns högskola!www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Oppna-data/Hackath

2013-05-06

Ser fram emot helgen på Södertörns högskola!
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Oppna-data/Hackathon-om-miljodata/

Norge släpper fria geodata, bl.a. ortnamnsregistret och topografiska kartor: blog.thematicmapping.or

2013-05-03

Norge släpper fria geodata, bl.a. ortnamnsregistret och topografiska kartor: blog.thematicmapping.org/2013/04/norway-will-open-its-topographic.html

Hoppas att jag inte dubbelpostar, det är hur som helst ...

2013-05-03

Hoppas att jag inte dubbelpostar, det är hur som helst ett bra initiativ!

Enligt en artikel på regeringskansliets intranät har Sverige fått gehör ...

2013-05-03

Enligt en artikel på regeringskansliets intranät har Sverige fått gehör för sina krav i förhandlingarna om det nya psi-direktivet, nämligen att man ska kunna fortsätta finansiera myndigheter med avgifter.

2013-05-02

Fortsätt diskussionen på Facebook


2013-05-01

Fortsätt diskussionen på Facebook


Norge följer efter Danmark och öppnar upp topografiska kartdata

2013-05-01

Norge följer efter Danmark och öppnar upp topografiska kartdata

Finsa försvarsmakten släpper 87K bilder från andra världskriget: sa-kuva.fi/neo?tem=webneoswe#

2013-04-30

Finsa försvarsmakten släpper 87K bilder från andra världskriget: sa-kuva.fi/neo?tem=webneoswe#

2013-04-29

Fortsätt diskussionen på Facebook


Spring Hackathon 2013, Building apps for local communities. 27/28 April ...

2013-04-29

Spring Hackathon 2013, Building apps for local communities. 27/28 April 2013

Three Porism people spent the weekend at an inspiring Hackathon ...

2013-04-29

Three Porism people spent the weekend at an inspiring Hackathon at the Google London Campus where we presented the API on public data developed under Opening Up. I'm delighted to advise that the prize for best web app went to an app using our API. Here's a short blog item: t.co/DN7vgHJwjS

Sista ordet inte sagt...

2013-04-26

Sista ordet inte sagt...

Satt och tittade på din (mycket bra) presentation från #nordlod ...

2013-04-26

Satt och tittade på din (mycket bra) presentation från #nordlod Peter och du pratar om 2 policyutmaningar för myndigheter i frågorna efter - jag tänkte då specifikt på betalningsmodellen.

Det här har jag som någon form av pågående fundering också - men tror du inte att en bra successiv och kompromissig väg skulle vara att erbjuda data i olika servicenivåer?
Dvs man släpper innehållet öppet och erbjuder det exempelvis i csv-fil fritt på webben. Men om man vill ha data as a service så upprättas ett SLA i den servicenivå man vill ha och som myndigheten kan ta betalt för?

Om någon här är nyfiken på hur vi tänker och ...

2013-04-26

Om någon här är nyfiken på hur vi tänker och jobbar med öppna länkade data på RAÄ kan ni se Henrik Summanens inlägg från #nordlod-konferensen här: www.digisam.se/index.php/en/live (börjar ett par minuter in)

Är det nån som vet om det pågår något arbete ...

2013-04-25

Är det nån som vet om det pågår något arbete på Universitets och Högskolerådet för att öppna upp listor på alla kurser man kan söka via studera.nu och antagning.se?

En tredje kommun i Danmark har nu i princip alla ...

2013-04-25

En tredje kommun i Danmark har nu i princip alla byggnader med i OpenStreetmap: www.microformats.dk/2013/03/27/jammerbugt-kommune-er-tradt-ind-i-en-ny-%C3%A6ra-med-de-abne-geodata/

Motsvarande Lantmäteriet i UK lanserar inom kort öppna länkade geodata. ...

2013-04-25

Motsvarande Lantmäteriet i UK lanserar inom kort öppna länkade geodata. Bl.a. geokodade postnummer, ortnamnsregister, gränsdragningar mm. blog.ordnancesurvey.co.uk/2013/04/launching-a-new-linked-data-service/

blogginlägg om hackathon med öppna kulturarvsdata: wikimediasverige.wordpress.com/2013/04/24/hackath

2013-04-25

blogginlägg om hackathon med öppna kulturarvsdata: wikimediasverige.wordpress.com/2013/04/24/hackathon-under-kristallkrona/

Jag ska strax bli intervjuad av lokaltidningen Nerikes Allehanda om ...

2013-04-23

Jag ska strax bli intervjuad av lokaltidningen Nerikes Allehanda om öppna data. Jag har lite tankar men hur skulle ni förklara öppna data för vanliga medborgare? Vad är viktigt? Jag brukar fokusera rätt mycket på de tjänster som kan skapas och möjligheten till insyn.

Passa på att vara med på rundabordssamtal 7/5 om öppenhet ...

2013-04-23

Passa på att vara med på rundabordssamtal 7/5 om öppenhet som verktyg för innovation och demokrati hos SHIP Helsingborg med Handelskammaren (mig) och Joakim Jardenberg:

Nu är arbetet med att kartlägga riksdagens öppna data klart. ...

2013-04-22

Nu är arbetet med att kartlägga riksdagens öppna data klart. Nu fortsätter vårt utvecklingsarbete för fullt under 2013. Vi kommer bland annat bygga om användargränssnittet för data.riksdagen.se, tillföra datasets och rapportverktyg och förbättra vår dokumentation. Precis som tidigare kommer du som bygger på vårt API kunna fortsätta nyttja den tjänsten. Följ vårt arbete på vår utvecklingsblogg. utveckling.riksdagen.se/2013/arbetet-med-att-utveckla-oppna-data-kan-borja/

Jag gillar citatet i början av franska kuiturministeriets guide för ...

2013-04-22

Jag gillar citatet i början av franska kuiturministeriets guide för öppna data:
« Web users ultimately want to get at data quickly and easily. They don't care as much about attractive sites and pretty design » (Tim Berners-Lee)

Skulle vara najs att se ett motsvarande dokument från det svenska kulturdepartementet!

semaphore.culture.gouv.fr/documents/10746/1502772/GUIDE+DATA+CULTURE/

En första analys av det reviderade PSI-direktivet. "In summary, the ...

2013-04-19

En första analys av det reviderade PSI-direktivet. "In summary, the new PSI Directive does not seem to take the bold steps the open data movement has been clamoring for over the past five years. At the same time, real progress has been made. Member States with a constructive approach will feel encouraged to do more."

För att underlätta diskussionen om Stockholmskommunernas projekt för öppna data ...

2013-04-18

För att underlätta diskussionen om Stockholmskommunernas projekt för öppna data och då i första hand (i alla fall just nu) de vägledande principerna för öppna data som Björn bloggat om (se nedan) har vi beslutat att lägga upp det senaste utkastet av de vägledande principerna.

Dokumentet är som sagt ett utkast och vi arbetar fortfarande med hur vi ska utforma det. Ni får gärna bidra till vår diskussion med era kommentarer och synpunkter. www.scribd.com/doc/136662928/Vagledande-principer-for-oppna-data-A0-9

Jag har funderat en hel del på det underbara Vinnova-projekt ...

2013-04-18

Jag har funderat en hel del på det underbara Vinnova-projekt med öppna data som stockholmskommunerna driver tillsammans med SKL och regionförbundet som de presenterade på Forum öppna data i fredags. Jag hade en hel del funderingar och det blev lite för långt för facebook så jag bloggade. Läs gärna och kommentera.

Idag släpps betaversionen av vårt API som ger helt ny ...

2013-04-18

Idag släpps betaversionen av vårt API som ger helt ny tillgång till statistikdatabasen på scb.se. Testa!
www.scb.se/api

Hör gärna av er med synpunkter till mig eller till information@scb.se
Nästa version planeras till hösten 2013, då kommer man att kunna välja API-gränssnitt direkt från den tabell man valt i statistikdatabasen.

Viktigt att det finns svar på: "Mycket relevanta frågor | ...

2013-04-18

Viktigt att det finns svar på: "Mycket relevanta frågor | "Går det att äga data? Kan individen få tillgång till sina egna data? Hur väl går det att koppla uppgifter till en viss person? Kritik har redan framförts mot att myndigheter, sjukvården och finansmarknaden är för öppna med data de samlar in, som kan läggas ihop av andra användare. Integritetsfrågan har funnits med personnumren och Datalagen sedan 70-talet, och blir viktigare med Big data.

Om beslutsfattandet automatiseras längre ned i systemet, kanske inte beslutsfattare behövs? Konstnären Pablo Picasso sa i en ofta citerad intervju att datorer var meningslösa, för de kan bara ge svar. Där hade Picasso en poäng, för med Big data så blir det viktigare att bestämma syftet med svaren och ställa de rätta frågorna. Svar finns det för många av."

Via Waldemar Ingdahl"

Någon från Sverige där?

2013-04-17

Någon från Sverige där?

Kan det finnas något allmänt skäl till att en SLA ...

2013-04-17

Kan det finnas något allmänt skäl till att en SLA inte skulle vara allmän handling?

(det gäller SLA mellan skånetrafiken och deras betalningsleverantör)

“Transparency, open data sets … daylight, you could call it,” ...

2013-04-15

“Transparency, open data sets … daylight, you could call it,” pop star Bono said during his TED Talk in February. “And technology is really turbocharging this — it’s getting harder to hide if you’re doing bad stuff.”

2013-04-12

Fortsätt diskussionen på Facebook


Från Forum för öppna data: www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2013/130412-Forum-oppn

2013-04-12

Från Forum för öppna data: www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2013/130412-Forum-oppna-data/ Michael Borchers (PSI-utredningen) tar gärna emot synpunkter per mail, men kanske kunde någon som hann uppfatta hans mailadress inbjuda honom att delta i denna grupp?

Nordic APIs kommer till Sundsvall i slutet av maj och ...

2013-04-11

Nordic APIs kommer till Sundsvall i slutet av maj och då är fokus öppen data och APIer för offentlig sektor. Presentationer bla av undertecknad och Mats Björk. Hoppas ni kan komma!

Ses vi på ldsv2013.eventbrite.com/ ?

2013-04-11

Ses vi på ldsv2013.eventbrite.com/ ?

Många nya möjligheter öppnas när hälsodata nyttjas i olika appar. ...

2013-04-11

Många nya möjligheter öppnas när hälsodata nyttjas i olika appar. Men vad innebär det kommande hälsokontot för enskilda och företag i aktuella branscher?

The European Commission welcomes endorsement by the EU Council's 'Coreper' ...

2013-04-10

The European Commission welcomes endorsement by the EU Council's 'Coreper' committee (EU Committee of Member States' Permanent Representatives) of the Commission's effort to open-up public sector data for re-use across Europe

europa.eu/rapid/press-release_IP-13-316_en.htm

2013-04-10

Fortsätt diskussionen på Facebook


ESO gav idag ut en rapport om korruption. En intressant ...

2013-04-10

ESO gav idag ut en rapport om korruption. En intressant sak i den är att man rekommenderar öppna data och crowd sourcing som sätt att lösa problemen med att medborgarna, relativt jämförbara länder, i större utsträckning uppfattar att det finns ett korruptionsproblem.

Vi har lagt ut koden till vår Android-app som använder ...

2013-04-09

Vi har lagt ut koden till vår Android-app som använder K-samsök, att inspireras av eller bygga vidare på.

Läser och nickar bifall; "Sustainable energy policy demands sustainable open ...

2013-04-09

Läser och nickar bifall; "Sustainable energy policy demands sustainable open data"

En ny mobilanpassad merdborgardriven jobbsökartjänst baserad på Arbetsförmedlingens API för ...

2013-04-09

En ny mobilanpassad merdborgardriven jobbsökartjänst baserad på Arbetsförmedlingens API för platsbanken har sjösatts: merjobb.com/

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) slår ett slag ...

2013-04-09

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) slår ett slag för öppna data och öppen redovisning av kommunernas ekonomi: "På sätt och vis är det anmärkningsvärt att Sverige inte redan valt att kombinera de goda institutionella förutsättningarna som ges av offentlighetsprincipen med vår framstående position som IT-nation för att underlätta ett decentraliserat medborgargranskande av makthavarna. Möjligheterna att göra Sverige till ett internationellt föredöme är goda." www.dn.se/debatt/svenskar-misstror-offentliga-tjanstemans-arlighet

Hej! Skill (skill.se) har tagit initiativ till eventet East Sweden ...

2013-04-08

Hej! Skill (skill.se) har tagit initiativ till eventet East Sweden Hack. Vi hoppas med detta arrangemang dels kunna lyfta spännande verksamheter i vår regionen East Sweden, och bidra till att skapa nya innovativa lösningar baserat på öppen data hos våra offentliga aktörer. I dagsläget har vi fyra partners klara, och ytterligare några intresserade. Jag tar gärna emot tips och idéer från er i detta forum!

Och samma gäller här; Lite off topic men intressant ändå ...

2013-04-08

Och samma gäller här; Lite off topic men intressant ändå kanske?

Lite off topic här kanske (inte "off förv"), men intressant ...

2013-04-08

Lite off topic här kanske (inte "off förv"), men intressant ändå kanske?

"In practice, datasets themselves are political objects, and policies to ...

2013-04-08

"In practice, datasets themselves are political objects, and policies to open up datasets are the product of politics. If you look beyond the binary fight over whether government data should be open or not, then you will find a far more subtle set of political questions over the what and the how of opening data."

EU:s omdiskuterade förslag till "rätten att bli bortglömd" på nätet, ...

2013-04-05

EU:s omdiskuterade förslag till "rätten att bli bortglömd" på nätet, försöker nu Storbritannien att skaffa sig ett undantag ifrån,
www.guardian.co.uk/technology/2013/apr/04/britain-opt-out-right-to-be-forgotten-law
Hur ser svenska myndigheter på möjligheten att införa en sådan rättighet? Vore det förenligt med offentlighetsprincipen om folk i efterhand vill ha sina brev till myndigheter strukna ur diariet?

Den 4-5 maj så blir det ett nytt hackathon i ...

2013-04-04

Den 4-5 maj så blir det ett nytt hackathon i datajournalistik på Södertörns Högskola med föreningen FAJK som medarrangör. Denna gång kommer vi att kolla på miljödata och Naturvårdsverket kommer i samband med detta att släppa delar av deras data via API:er som en del i deras Öppen data-projekt.

www.facebook.com/events/454270674647365/

Sprid gärna vidare och anmäl er själva ifall ni är intresserade.

"---the goal isn’t anymore to change the world through data ...

2013-04-03

"---the goal isn’t anymore to change the world through data but to try, more modestly, to modernize public action."

Från nästa år ska SMHI:s data vara öppen för alla ...

2013-04-03

Från nästa år ska SMHI:s data vara öppen för alla - med hopp om att nya vädertjänster ska tas fram, enligt uppgift i media.

Äntligen!

Att skylla slutenhet på offentlighetsprincipen. ”Politikerna hann inte diarieföra alla ..

2013-04-03

Att skylla slutenhet på offentlighetsprincipen.
”Politikerna hann inte diarieföra alla inlägg, uppges vara skälet.”

Neelie Kroes - Öppna data en förutsättning: All these informations ...

2013-04-01

Neelie Kroes - Öppna data en förutsättning: All these informations live under the umbrella called “Big Data” and, well organised ... But, to let this happen, an open data system must be implemented.

Intressant......

2013-03-29

Intressant......

Vi tangerar nog även öppna data så välkomna till Big ...

2013-03-28

Vi tangerar nog även öppna data så välkomna till Big Data 11 april kl. 17 på Dataföreningen i Göteborg: SAS Institute visar vad man kan göra med SAS Visual Analytics och SAS textanalys

New Cities Foundation arrar en global tävling "AppMyCity" som verkar ...

2013-03-28

New Cities Foundation arrar en global tävling "AppMyCity" som verkar vara öppen för i stort sett vad som helst. Sponsor Google. www.newcitiesfoundation.org/index.php/entries-now-open-for-appmycity-prize-for-worlds-best-urban-app/

Avgift för elektroniska data baserat på vad de hade kostat ...

2013-03-27

Avgift för elektroniska data baserat på vad de hade kostat att skriva ut: www.allmanhandling.se/?p=6679

Här finns lite tips för den som vill få ut ...

2013-03-27

Här finns lite tips för den som vill få ut enskilda allmänna handlingar (och göra andra journalistiska jobb), men eventuellt går det att använda verktygen även för större jobb.

Viktig fråga: "Will the open data movement be a force ...

2013-03-26

Viktig fråga: "Will the open data movement be a force for community-led democratisation or for a new wave of algorithm-driven corporate giants? There are worrying signs of the latter."

3 sätt EU underlättar big data och öppna data. Mycket ...

2013-03-26

3 sätt EU underlättar big data och öppna data. Mycket text, men spännande läsning
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-261_en.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

euobserver.com/justice/119504

2013-03-25

euobserver.com/justice/119504

The Big Apple generates Big Open Data.

2013-03-25

The Big Apple generates Big Open Data.

Något för er som är utvecklare? Gillar ökade möjligheter till ...

2013-03-25

Något för er som är utvecklare? Gillar ökade möjligheter till internationellt kreativt samarbete i realtid. Om detta är en bra eller dålig lösning/utveckling kan ni kanske kommentera (inte jag).
techcrunch.com/2013/03/19/google-launches-drive-realtime-api-to-let-developers-build-apps-with-real-time-collaboration/?icid=wym5&grcc2=18a3d25b6cc42498770f1aca05e73302%7E1364048162455%7Efca4fa8af1286d8a77f26033fdeed202%7Ee1c38dc9a45a28b4fd6b963c902cdcc4%7E1363779720000%7E0%7E13%7E0%7E0%7E0%7E0%7E0%7E0%7E7%7E13%7E22%7EH4sIAAAAAAAAAIWOTW7DIBCFTzTFQPhxparrbqrcoMIwjpEwWDB2lA1nr5MDtJrd-z69eQvR9s4YoV983bNf3nxZmRi4ZINkgrPV3WJGiA1oQZiwEcRMWDMSTK5hAO-mhEAHNKxH9AiPsp9hJtgbwp4TtvbKUjzOogztjgEz61YoZbQWknNzMWoUeuzLn3v4yG6l3M53yT0hNgj12VrRJYorgtsiUIF0rgt4YCob1gbTHlM42dbgHml56fDyfUnJTaU6iiWzz-hj-Lg_VtW57d12ofrs3WV21s1cWB2sM2YWepByDohBDOJ_4btcS0nXig0z9d4i4Vd4Bz1oM1hllZJCG2Os0j_erZuLt_zkSktu5Nl5GbmUo9Fc9OG8Xy7sATizAQAA

Jag hoppas detta är ett API för biljetthantering och inte ...

2013-03-22

Jag hoppas detta är ett API för biljetthantering och inte tänkt att vara en enda app för alla biljetter. Anders Hjalmarsson vet kanske mer? www.dn.se/nyheter/sverige/ny-app-ska-losa-biljettkaos

"At the same time, we’re also working to make it ...

2013-03-21

"At the same time, we’re also working to make it easier for people to securely access their own data and use innovative applications to crunch those data for a growing array of useful purposes".

Hade varit kul med liknande initiativ här där dukar få tillgång till dina egna data och själv bestämma hur dessa ska delas.

Vi planerar ett spår om öppna data till Internetdagarna 25-26 ...

2013-03-21

Vi planerar ett spår om öppna data till Internetdagarna 25-26 nov. Det blir troligen 4 pass, och det finns 2 pass lediga just nu - vem vill vara med och arrangera, tala, göra workshop, knyt etc? (not: inte delta, utan arrangera; API:er får nog eget spår f.ö.)

Nästa generation av data.gov utvecklas nu i USA. Verkar satsa ...

2013-03-21

Nästa generation av data.gov utvecklas nu i USA. Verkar satsa en del på bättre sök. Ett angenämt problem om man har väldigt många dataset.

Ett spännande jobb för dig?

2013-03-21

Ett spännande jobb för dig?

Det är mycket som skrivs av i Regeringskansliet. Regeringen fattade ...

2013-03-20

Det är mycket som skrivs av i Regeringskansliet. Regeringen fattade dock nyligen beslut om att överlämna Stockholms Handelskammares förslag om att ändra i myndighetsförordningen till PSI-utredningen.

Vårt förslag syftar till att stärka styrningen från regeringen och den faktiska hanteringen av PSI-frågor i statliga myndigheter genom att ta med följande i 6 § i myndighetsförordningen (2007:515):

Myndigheten skall underlätta enskildas användning av myndighetens handlingar.

Myndigheten skall tillhandahålla information om avgifter och villkor för vidareutnyttjande av myndighetens handlingar.

Ser fram emot utrednings svar på detta!

Bra debattartikel i dagens DN av Joakim Jardenberg Christer Sturmark ...

2013-03-20

Bra debattartikel i dagens DN av Joakim Jardenberg Christer Sturmark och Annika Lidne www.dn.se/debatt/regeringen-maste-radda-hotad-online-undervisning

Har ni koll på Tracy Green? Onlinechef för UK Parliament ...

2013-03-20

Har ni koll på Tracy Green? Onlinechef för UK Parliament och en vän av E-democracy. Jag ska intervjua henne på #DKD13, och här är en liten försmak. Ni kanske rent av har någon fråga jag ska ta med mig till henne - eller följ med och ställ den själv ;)

Kolla in öppen data i aktion. You Bongo varnar om ...

2013-03-18

Kolla in öppen data i aktion. You Bongo varnar om olika trafiksituationer i realtid angående stormen som drar in över Skåne. Öppen data och samhällsnytta på en och samma gång !

www.youbongo.se/

Vill du skapa verktyg för att bevaka lokala beslutsprocesser i ...

2013-03-18

Vill du skapa verktyg för att bevaka lokala beslutsprocesser i t.ex. en kommun? KOlla in www.newschallenge.org/open/open-government/submission/are-you-an-ecitizen-laying-a-foundation-for-better-citizen-government-communications/

I utvecklingen av offentliga e-tjänster i UK börjar man ställa ...

2013-03-18

I utvecklingen av offentliga e-tjänster i UK börjar man ställa krav på att det som utvecklas släpps som öppen programvara mm: www.gov.uk/service-manual/digital-by-default

Vad vill du prata om på konferensen Sundsvall 42 i ...

2013-03-15

Vad vill du prata om på konferensen Sundsvall 42 i år? 88 seminarier står öppna och väntar på ditt förslag. Fram till tisdag kan du lämna din intresseanmälan på www.sundsvall42.se

Govspark är ett brittiskt initiativ sprunget ur en 16-årings idé ...

2013-03-14

Govspark är ett brittiskt initiativ sprunget ur en 16-årings idé från ett "hackaton" - och är i princip en jämförelsetjänst baserad på öppen data för hur olika myndigheter förhåller sig till besparingsdirektiv kring "carbon footprint"

Är det någon som känner till något motsvarande för Sveriges del?

2013-03-14

Fortsätt diskussionen på Facebook


Stadgar PSI-direktivet att offentliga data ska tillhandahållas gratis, eller vad ...

2013-03-13

Stadgar PSI-direktivet att offentliga data ska tillhandahållas gratis, eller vad säger det? Jag läste just nya förordningen (bara 2 sidor text) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet) och där säger §3 att de "ska förteckna" sina samlingar (= skapa data) och §10 att de "får ta ut avgifter" upp till full kostnadstäckning för detta.
rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/13/130071.PDF

Idag och imorgon arrangerar Digitaliseringskommissionen 3 st workshops för att ...

2013-03-13

Idag och imorgon arrangerar Digitaliseringskommissionen 3 st workshops för att diskutera indikatorer på några av den digitala agendans sakområden. Parallellt med huvudsyftet testar vi Google Hangout som verktyg för distansmöten samt livesänder mötena. Det är framförallt för att ha ett öppet arbetssätt. Någon som har erfarenheter och synpunkter på verktyg för att öppna upp möten och bygga samman fysiska med digitala möten?

Öppna geodata börjar dyka upp. Nu finns en första version ...

2013-03-12

Öppna geodata börjar dyka upp. Nu finns en första version av paneuropeiska geodata som öppna data: epsiplatform.eu/content/euroglobalmap - kan laddas ner från www.eurogeographics.org/form/topographic-data-eurogeographics

Om hur offentlig förvaltning, företagande och demokrati kan tjäna på ...

2013-03-12

Om hur offentlig förvaltning, företagande och demokrati kan tjäna på öppna data.

Ny rapport släppt idag jardenberg.se/b/en-handbok-for-oppna-data/

2013-03-12

Ny rapport släppt idag jardenberg.se/b/en-handbok-for-oppna-data/

Danmark på G

2013-03-11

Danmark på G

Pedagogiskt exempel....

2013-03-11

Pedagogiskt exempel....

En communitygrupp om öppen förvaltning (med betoning på insynsperspektivet och ...

2013-03-11

En communitygrupp om öppen förvaltning (med betoning på insynsperspektivet och informationsstandarder) har startats här: www.w3.org/community/opengov/ (kan vara intressant om man t.ex. arbetar med Riksdagens data eller valdata).

Lag gör öppna data tillgängligt

2013-03-08

Lag gör öppna data tillgängligt

www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2013/Svart-att-begripa-lattlasta-myndighetestexter/

2013-03-07

www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2013/Svart-att-begripa-lattlasta-myndighetestexter/

Kul att se Hans, Andreas Krohn och Metasolutions om öppna ...

2013-03-07

Kul att se Hans, Andreas Krohn och Metasolutions om öppna länkade data här. Heja!

En inbjudan: den 10-11 april arrangeras en kulturarvskonferens med öppna ...

2013-03-06

En inbjudan: den 10-11 april arrangeras en kulturarvskonferens med öppna data/fria licenser i fokus, Digikult (www.digikult.se/). Vi tänkte ha ett hackathon där, med 10-15 utvecklare. Mat och logi ingår (men ju fler som kan fixa logi själva, desto fler utvecklare kan vi ta in.) Bland de medverkande på själva konferensen finns landshövdingen och flera andra intressanta personer/myndigheter/organisationer. Kontakta gärna mig för mer information och möjlighet att vara med i hackathonet.

I dag lanserar vi Öppet bildarkiv! digitalamuseet.blogspot.se/2013/03/sveriges-kulturskatter-pa-nate

2013-03-06

I dag lanserar vi Öppet bildarkiv! digitalamuseet.blogspot.se/2013/03/sveriges-kulturskatter-pa-natet.html

Under den svenska bryggerinäringens shake-down fick jobbarna på Nyckelbryggeriet i ...

2013-03-06

Under den svenska bryggerinäringens shake-down fick jobbarna på Nyckelbryggeriet i Luleå igenom att ölflaskorna under en vecka försågs med dekalen "Drick öl - Rädda jobb". Det är restauranginitiativet säger: Betala fullt pris så får du en tvåtredjedels portion - sista tredjedelen går hungriga/hemlösa.

Fick idag brev (på papper) från SCB. Brevet skickas tydligen ...

2013-03-06

Fick idag brev (på papper) från SCB. Brevet skickas tydligen ut tillsammans med en tryckt katalog över de möjligheter som SCB erbjuder att köpa data ur företagsregistret.

Även om en tryckt katalog över datatjänster känns lite förra århundradet blev jag i alla fall glad när jag läste brevet: "Vi vill göra er uppmärksamma på att vi i år har förändrat våra priser, något vi inte gjort på över tio år."

Äntligen, tänkte jag för mig själv. Nu går de mot marginalkostnadsprissättning. Min glädje var dock kortvarig. Brevet fortsätter: "Vi har höjt priserna med fem procent, något som slår igenom inom alla segment."

[suck]

Om öppna data och visualisering i direktsändning från NTTS 2013: ...

2013-03-06

Om öppna data och visualisering i direktsändning från NTTS 2013:

Wednesday 6 March 2013 6 March
scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=eb1848290d5a7de9c9ccabc67fefa211

Session 6A - Keynote address by Nigel Shadbolt

09:00-09:45 Open Data: New Opportunities and New Challenges, Professor Nigel Shadbolt, University of Southampton


Session 7A - Visualisation

10:15-10:35 Statistical Storytelling Using HTML5 Interactive Visualization, Mikael Jern

10:35-10:55 On the exploration of high cardinality categorical data, Martijn Tennekes and Edwin de Jonge

10:55-11:15 KASPeR – An interactive web mapping application for presenting and dissemination of small area statistics, Igor Kuzma

11:15-11:35 StatMine, exploring dissemination data, Edwin de Jonge, Jan van der Laan and Jessica Solcer

11:35-11:55 Designing Mobile Applications for Official Statistics, Antonino Virgillito

Skåningar och öresundsbor: det finns ett fåtal platser kvar! Jag ...

2013-03-05

Skåningar och öresundsbor: det finns ett fåtal platser kvar! Jag kommer förstås att länka till rapporten när den ligger upp också!

Forum öppna data, 12 april. Platsbegränsning men med webbsändning.

2013-03-05

Forum öppna data, 12 april. Platsbegränsning men med webbsändning.

Transparens och öppna data tar ett steg bakåt i Italien. ...

2013-03-04

Transparens och öppna data tar ett steg bakåt i Italien. blog.okfn.org/2013/03/01/italian-government-ditches-transparency-and-open-data/

En definitionsfundering (ping Peter) - Om jag gör ett datasläpp ...

2013-03-01

En definitionsfundering (ping Peter) - Om jag gör ett datasläpp som exempelvis SLs "trafikläget just nu" (www.trafiklab.se/api/sl-trafiklaget) och gör som Trafiklab - dvs villkorar olika servicenivåer. Anser ni att det per definition är Öppen Data då (i enlighet med opendefinition.org/)?

Några noteringar från europeiska konferensen (sPSIconf) om öppna data i ...

2013-02-28

Några noteringar från europeiska konferensen (sPSIconf) om öppna data i Warsawa.

2013-02-28

Fortsätt diskussionen på Facebook


www.daisy.org/mission

2013-02-28

www.daisy.org/mission

Hej, någon som har några bra förslag på databaser med ...

2013-02-27

Hej, någon som har några bra förslag på databaser med användbar open data. Jag har kollat in opengov.se, .trafiklab.se och några fler. Vi visualiserar redan data från Trafikverket om trafikläget och visa andra trafik relaterade situationer. Men vi behöver tips på andra databaser som vi kan integrera.

Kolla in www.youbongo.se under fliken public data (under kartan) där det finns data från trafikverket. Godkänn geo-positionering om du inte vill manuellt marker din position.

Jobbtips: Nu ligger två jobbannonser ute där vi på Riksidrottsförbundet ...

2013-02-27

Jobbtips: Nu ligger två jobbannonser ute där vi på Riksidrottsförbundet och SISU:s kommunikationsavdelning söker en webbredaktör och en webbprojektledare/webbredaktör för mitt och en kollegas föräldrarvikariat. Sök gärna, eller tipsa vidare i era nätverk och till personer som ni tror skulle passa! www.rf.se/Vi-arbetar-med/Om-Riksidrottsforbundet/Lediga-jobb/

PS. Ja, en ny hemsida är på gång... :-)

Om öppna data och lönsamhet

2013-02-26

Om öppna data och lönsamhet

Jag tror ni kan ana att jag kommer att prata ...

2013-02-26

Jag tror ni kan ana att jag kommer att prata en hel del opengov i Riga. Också. jardenberg.se/b/jag-drar-till-riga-med-statsministern/

15.00 tisdagen den 12 mars presenterar vi ny statistik om ...

2013-02-26

15.00 tisdagen den 12 mars presenterar vi ny statistik om Twitter i Sverige. Sprid gärna till de andra på som du tror kan vara intresserade.

Anmälan på twittercensus.se/anmalan2013/

Populärt blogginlägg från Vita huset "citizens deserve easy access to ...

2013-02-26

Populärt blogginlägg från Vita huset "citizens deserve easy access to the results of scientific research their tax dollars have paid for" Neelie Kroes - EU-kommissionär sprider på twitter...
www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research

Tillgängliggörs data från trafiken.nu? Det verkar finans flera tjänster som ...

2013-02-25

Tillgängliggörs data från trafiken.nu? Det verkar finans flera tjänster som visar realtidsdata om trafikläget för olika delar av Sverige (bl.a. Google maps) men jag hittar ingen information om var data kommer från. Är det någon som vet om trafiken.nu levererar data till andra? Finns det andra källor?

2013-02-25

Fortsätt diskussionen på Facebook


Undersökning i UK visar att många offentliganställda inte känner till ...

2013-02-25

Undersökning i UK visar att många offentliganställda inte känner till begreppet öppna data. Kanske inte så konstigt och rimligen är det många som inte ska behöva veta detaljerna.

Jag hade mer varit intresserad av att veta hur många ledare i offentlig sektor som inte känner till öppna data.

www.information-age.com/technology/information-management/123456810/most-public-sector-workers-are-unaware-of-open-data

Den mest innovativa svenska e-förv. i offentlig sektor till nytta ...

2013-02-22

Den mest innovativa svenska e-förv. i offentlig sektor till nytta för medborgare och företag. Sista rycket. Enkel anmälan krävs senast måndag. Utöver ära och uppmärksamhet får vinnaren också ett spridningsstöd värt 100 000 kronor. www.guldlanken.se/

ePSIconf pågår idag, följ #epsiconf för nyheter. Hittills: i "öppna ...

2013-02-22

ePSIconf pågår idag, följ #epsiconf för nyheter. Hittills: i "öppna data" är det ordet öppna som är viktigt, ett skifte pågår från PSI mot öppna data, vi behöver också få med privat sektors data. epsiplatform.eu/conference2013

Regeringen vill öppna upp forskningsregister och får bakläxa av statlig ...

2013-02-21

Regeringen vill öppna upp forskningsregister och får bakläxa av statlig myndighet som vill starta en ny utredning.....

Knepigt att räkna öppna data

2013-02-20

Knepigt att räkna öppna data

Sydsvenska Handelskammaren presenterar sin rapport om öppen offentlig data – ...

2013-02-20

Sydsvenska Handelskammaren presenterar sin rapport om öppen offentlig data – "Från byråkrati till innovation" – den 11 mars.

En av de bästa tillämpningarna so far av öppna data ...

2013-02-19

En av de bästa tillämpningarna so far av öppna data
;)

Hej! Är det någon som har erfarenhet av att bygga ...

2013-02-19

Hej! Är det någon som har erfarenhet av att bygga webbplatser i Wordpress? Och vet ni några bra sajter som är byggda i det? Finns det rent ut av några offentliga, tex kommuner eller liknande?

Sant även i Sverige?

2013-02-19

Sant även i Sverige?

www.newschallenge.org/open/open-government/inspiration/

2013-02-19

www.newschallenge.org/open/open-government/inspiration/

Ett intressant blogginlägg av Rasmus "copyriot" Fleischer om offentlig tillgång ...

2013-02-19

Ett intressant blogginlägg av Rasmus "copyriot" Fleischer om offentlig tillgång till kataloger (från statliga Kungl. biblioteket och icke-statliga men "public service" SR/SVT) över innehåll som på grund av upphovsrätten hålls inlåst,
copyriot.se/2013/02/06/om-audiovisuella-arkiv-sokmotorer-och-digitalt-tillgangliggorande/

Har den stora äran att få hjälpa www.verksamt.se med en ...

2013-02-18

Har den stora äran att få hjälpa www.verksamt.se med en utredning kring hur de ska förhålla sig till tillgängliggörandet av data. Skulle därför gärna vilja ha lite hjälp och inspiration av er kära opengov-kollegor kring vilken typ av data (och logik) ni skulle vara intresserade av, vad ni tror andra kan ha intresse i och vad som känns mest prioriterat? Dvs ”case” - fyll gärna på mitt sheet på Google Docs – annars kan ni spana där och skriva här
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Asb2t2I0BbK6dEJ4bUFrMTVGOWw5dXc2SlZxSEUxa1E&usp=sharing

Vi kommer producera en rapport och en handlingsplan under våren, tänk vad kul det skulle vara om jag får möjlighet att omsätta era idéer där!

ps! Bäst idé får sätta sitt namn på ett API ;)

Knight Foundation söker inspiration/case på öppen förvaltning som visar hur ...

2013-02-18

Knight Foundation söker inspiration/case på öppen förvaltning som visar hur offentlig sektor kan samverka med resten av samhället. Lite oklart om de vill ha journalistisk vinkel eller bidrag från andra än de som gjort ett projekt.

www.newschallenge.org/open/open-government/inspiration/

Intressant evenemang om öppna data och "open science"

2013-02-18

Intressant evenemang om öppna data och "open science"

Ett års arbete! Äntligen är nya naturvårdsverket.se på plats! Ny ...

2013-02-18

Ett års arbete! Äntligen är nya naturvårdsverket.se på plats! Ny form, ny struktur och en hel del nytt innehåll och funktion. Gör ett besök vettja! Och återkoppla gärna med era synpunkter.

Det här var ju inga goda nyheter ju: Europe's 'Database ...

2013-02-14

Det här var ju inga goda nyheter ju:
Europe's 'Database Right' Could Throttle Open Data Moves There.

Ni missar väl inte Föreningen Fajks andra Hacks and hackers-träff ...

2013-02-14

Ni missar väl inte Föreningen Fajks andra Hacks and hackers-träff i Stockholm nu på tisdag (19 februari)? Ett gäng med klipska journalister, utvecklare och statistiker kommer att samlas för att snacka om nya, vassare former för opinions- och valjournalistik.

Mer info på Meetup-sidan.

Edmonton i Kanada utmärker sig

2013-02-14

Edmonton i Kanada utmärker sig

Finns spännande idéer om användning av offentliga data för att ...

2013-02-13

Finns spännande idéer om användning av offentliga data för att främja folkhälsoarbetet? Finns redan intressanta tjänster ?

Frankrike leder, Grekland är före ett medelmåttigt Sverige - ny ...

2013-02-13

Frankrike leder, Grekland är före ett medelmåttigt Sverige - ny rankning av öppna data epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard

Förenade NGO's förutom Sverige! ??

2013-02-13

Förenade NGO's förutom Sverige! ??

EU prutar Digital Agenda for Europe med 90 %

2013-02-13

EU prutar Digital Agenda for Europe med 90 %

Inte meningen att köra någon "self promotion" i gruppen, men ...

2013-02-13

Inte meningen att köra någon "self promotion" i gruppen, men vill endast påvisa ett bra Svenskt exempel från verkligheten - så här grymma saker kan komma från öppen myndighetsdata...

www.euclidnetwork.eu/news-and-events/sector-news/925-mobilearn-empowerment.html

Tävling om bästa visualisering

2013-02-12

Tävling om bästa visualisering

SKL om öppna data. Bra start!www.skl.se/press/nyheter_2/den-digitala-vagen-till-morgondagens-valfard

2013-02-12

SKL om öppna data. Bra start!
www.skl.se/press/nyheter_2/den-digitala-vagen-till-morgondagens-valfard

Info om hur rådata kan extraheras från MSB:s informationssystem IDA ...

2013-02-11

Info om hur rådata kan extraheras från MSB:s informationssystem IDA (Indikatorer, Data och Analys) till en excelfil. Excelfilen kan sedan t.ex. importeras till R för vidare analys.

Danmark är på väg att anta en ny lagstiftning som ...

2013-02-11

Danmark är på väg att anta en ny lagstiftning som berör insynen i offentlig sektor. Alla är inte överdrivet positiva: "”Yes-minister-law” to hide political documents from the public"

www.wobbing.eu/news/%E2%80%9Dyes-minister-law%E2%80%9D-hide-political-documents-public

Det talas mycket nu om öppna data och hur bra ...

2013-02-08

Det talas mycket nu om öppna data och hur bra det vore om bara statsmakterna kom till skott... För hundra år sedan, 1905, framlades det här förslaget till voteringsmaskin i riksdagen. Men den första maskinen installerades 1934. Vad säger det om våra utsikter?
runeberg.org/rosttele/

Ponud länkad data hack i mars. "Pondus är ett nätverk ...

2013-02-08

Ponud länkad data hack i mars. "Pondus är ett nätverk för att öppna och länka finlandssvenska data. Vi har utarbetat ett gemensamt metadataschema som ger möjligheter att integrera material från olika källor. Vi använder rdf och gemensamma ontologier som finns på ONKI-tjänsten". www.pondus.info/open_data_hackfest/

Om utvärdering.....

2013-02-08

Om utvärdering.....

Hallå. Jag har samlat lite länkar till nationella databaser som ...

2013-02-08

Hallå.

Jag har samlat lite länkar till nationella databaser som Länsstyrelserna har och publicerat några excel-filer som är specifika för Länsstyrelsen i Örebro län.

Finns att ta del av på www.lansstyrelsen.se/orebro/psidata

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Tillgangligheten-till-offentli_H006FPM

2013-02-07

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag1/Tillgangligheten-till-offentli_H006FPM53/

Värdet av gemensamma nationella adressuppgifter. National Address Dataset Benefits | ...

2013-02-06

Värdet av gemensamma nationella adressuppgifter. National Address Dataset Benefits | data.gov.uk data.gov.uk/blog/national-address-dataset-benefits

"Having the data aggregated, structured and accessible in an automated ...

2013-02-06

"Having the data aggregated, structured and accessible in an automated way is worth paying for."

Finns det någon API på gång för statstikdatabasen på SCB? ...

2013-02-04

Finns det någon API på gång för statstikdatabasen på SCB? Ping Cecilia Westström. I USA har man kommit en bit på vägen och fått snabb respons från användare:"The Census Bureau recently released an API that opens access to both the 2010 Census data and the American Community Survey, and has had over 800 commercial developers access this API. According to the Census Bureau, the first third party app using this data was developed within 24 hours of the release of the API, and the availability of this API is already giving citizens better access to important U.S. statistics such as demographic, socioeconomic and housing statistics."

Global Right to Information Rating uppdaterad för Sverige. Nu är ...

2013-02-04

Global Right to Information Rating uppdaterad för Sverige. Nu är det även lättare att se detaljerna om var vi hamnar efter andra länder. Bl.a. berör det insynen i offentligt ägda företag, avsaknad av tidsbegränsning för svar från myndighet och avgifter för kopior: www.rti-rating.org/view_country.php?country_name=Sweden

Den islandske regering har fulgt Dammarks Geodatastyrelsens (www.gst.dk) og Norges ...

2013-02-04

Den islandske regering har fulgt Dammarks Geodatastyrelsens (www.gst.dk) og Norges vejrdata (www.yr.no) gode eksempeler og frigivet nu deres geodata.

Formålet med at gøre digitale kort og geodata frie er at sikre, at offentligheden i Island er garanteret nem adgang til oplysninger om miljøet og naturen på Island.

Håbet er også, at det vil fremme anvendelse og formidling af data, for eksempel inden for turisme, offentlig administration og uddannelse.

De frie data er tilgængelige for download på NLSI (the National Land Survey of Iceland) hjemmeside www.lmi.is

Det är rimligt att anta att billigare eller fria geodata ...

2013-02-03

Det är rimligt att anta att billigare eller fria geodata skulle sänka tröskeln för att företag skaffar mer avancerade navigationstjänster: www.skanskan.se/article/20130124/LUND/701239935/-/kor-efter-turistkartor

Hej! Jag har fått en del mail på senare tid ...

2013-02-03

Hej! Jag har fått en del mail på senare tid som gärna vill delta i diskussionerna i gruppen men inte vill gå med i Facebook. Är det OK om jag varje natt läser ut inläggen i gruppen (inte kommentarerna) och postar dem som inlägg på opengov.se? Jag tänkte i så fall plocka bort information om vem som skrev inlägget och såklart uppdatera informationen om gruppen för att tydliggöra detta. En fördel är att inlägg blir googlingsbara och kanske kommer till glädje för andra. Synpunkter?

Nu har vi lanserat vår nya stora tjänst Miljöpejl

2013-02-03

Nu har vi lanserat vår nya stora tjänst Miljöpejl. 20 000 platser riskklassade vad det gäller föroreningar. Nyheterna både i riks och regionalt kommer att köra stort på detta... Jag har bloggat lite om tjänsten och datan bakom:

blogg.svt.se/pejl/

Vore kul att få synpunkter från er i denna kloka grupp...


Intresserad av öppen förvaltning? Gå med i vår Facebookgrupp

2012-01-15

Om du är intresserad av öppna data och öppen förvaltning så passa på att gå med i vår Facebookgrupp. Gruppen hittar du på https://www.facebook.com/groups/opengov/Nyttan med data uppstår när den används

2011-09-26

En översikt av ekonomin runt offentliga data, beställd av kommissionen, genomförd av Graham Vickery, har publicerats. I den framkommer flera intressanta aspekter, särskilt hur man bör bedöma intäkter från försäljning kontra de ekonomiska nyttor som som uppstår vid användningen av data.


KB släpper nationalbibliografin som öppna data

2011-09-21

Nu har Kungliga Biblioteket släppt nationalbibliografin som öppna data genoma tt helt enkelt avsäga sig alla anspråk på rättigheter i materialet.

Särskilt intressant är hur de bedömer att beslutet är strategiskt:

We see the investment in Open Data as a strategic one and one that is needed to ensure long term sustainability and competition when it comes to the services needed by libraries and their users as well as the right to control over their collections.

Mer information finns i Librisbloggens inlägg Swedish National Bibliography and authority data released with open license.


Proaktiv transparens nu! Några enkla förslag till regeringen.se

2011-07-09

Den reaktiva modellen vi i Sverige brukar berömma oss för riskerar att leda till klyftor mellan de som vet hur man kommer åt information och de som inte vet. För de flesta är det svårt att veta vilken information man kan begära ut, hur man gör för att begära ut den och hur man få ut den rent praktiskt. Här är några enkla förslag som skulle kunna implementeras på regeringens webbplats.


Varför är öppna offentliga data viktigt

2011-04-14

Open Knowledge Foundation har gjort en kortfilm om varför öppna data är viktigt.

#opendata from Open Knowledge Foundation on Vimeo.


Openaid.se - plattform för öppen biståndsinformation

2011-04-04

Öppna biståndet är benämningen på regeringens arbete med att anpassa det svenska utvecklingssamarbetet till dagens verklighet och de möjligheter som globaliseringen och den teknologiska utvecklingen skapar. Målet är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. För att nå detta mål behöver biståndet öppnas för insyn och idéer från fler.

Som en del av Öppna biståndet har en transparensgaranti införts i biståndet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben. Webbplatsen för detta är openaid.se.

I år uppgår biståndsbudgeten till över 30 miljarder. Det innebär att en genomsnittlig svensk skattebetalare arbetar 24 minuter per vecka med att jobba ihop till biståndsbudgeten säger Gunilla Carlsson.


Finland tar helhetsgrepp för att tillgängliggöra offentliga data

2011-03-03

Finlands flaggaI Finland tar man i dagarna troligtvis beslut om principer och riktlinjer för tillgängliggörande av data från den offentliga sektorn. Målet är att data i stor utsträckning ska vara tillgängliga för hela samhället och på så sätt främja innovation och forskning, utvecklandet av digitala produkter, tjänster och marknader, en effektiv, slagkraftig och genomskådlig förvaltning samt medborgarnas medverkan i beslutsfattandet. Insatsen tar ett helhetsgrepp som berör finansieringsformer, API:er och kataloger.


Vad är öppen data?

2011-01-13

Relationen mellan begreppen öppen data, öppen offentlig data och PSIHar du undrat över de begrepp som förekommer inom området öppen data? Flera av begreppen är nya och saknar en formell definition och kan därför vara lätta att missförstå eller blanda ihop. Här följer ett försök att bena ut några av begreppen


Appening - en 24-timmarstävling i tjänsteutveckling

2011-01-11

Appening arrangeras den 18-19 mars på Mittuniversitetet Campus Sundsvall. Liksom Codemocracy är det en lagtävling som pågår i 24 timmar och där målet är att ta fram bästa möjliga förslag till nya tjänster baserade på offentlig data.


SJ, SJ, gamle vän. Säpp datat fritt!

2010-12-23

Detta gästinlägg kommer från Daniel Erkstam, en van tågresenär, och visar hur reseupplevelsen skulle kunna vara om det fanns öppen data att ta del av från SJ och Trafikverket.


Femstjärnig öppen data

2010-12-09

Sir Tim Berners-Lees förslag på betygsättning av offentlig data börjar få gensvar i många initiativ just nu. För en tid sedan beskrev han hur man skulle kunna betygsätta ett datainitiativ från t.ex. en myndighet i en femstjärnig modell:

  1. Den första stjärnan får man för att tillhandahålla data med en licens som möjliggör fri användning.
  2. Den andra stjärnan om informationen är i ett maskinläsbart format,
  3. Den tredje får man om datan är publicerad i en öppen standard.
  4. Den fjärde om det är länkad data (RDF).
  5. Den femte om data dessutom är sammanlänkad med andra dataset.
Dessa presenterades på konferensen Futureweb i programpunkten Open Government and the World Wide Web. Modellen strävar efter att möjliggöra innovativa lösningar med data integrerad från flera datakällor (t.ex. från myndigheter i olika länder) genom att återanvända fundamenten i den semantiska webben.


Enligt denna modell har vi faktiskt redan några svenska offentliga datakällor som uppfyller kraven för fem stjärnor:
Känner du till fler fyr- eller femstjärniga dataset?Eurostat Hackday 16 december

2010-11-30

Eurostat hackday logotypDen 16 december hålls Eurostat Hackday på olika håll i europa. Eurostat är EU:s officiella statistik och syftet med evenemanget är att föra samman utvecklare, designers och andra för att se om det går att bygga intressanta applikationer ovanpå den data som finns i Eurostat. Om du vill organisera ett evenemang så lägg upp din information på Open Knowledge Foundations Etherpad. Lägg gärna till en kommentar här då att andra kan delta.


Anna-Karin Hatt om vikten av att riva hinder för unga utvecklare

2010-11-16

I en intervju presenterad på Regeringskansliets webbplats påpekar Anna-Karin Hatt vikten av att riva hinder för att privata tjänsteutvecklare skall kunna bygga appar på offentlig data. Det är en låg tröskel för den med kunskap att komma igång och bygga spännande IT-tjänster idag. I princip krävs bara en laptop och internetuppkoppling. Om offentlig sektor tar betalt för data inför man direkt en tröskel som utesluter smarta ungdomar från att komma igång med nya tjänster som kan konkurrera med etablerade informationsföretag.


Applikationer som använder öppen data

2010-10-07

För att visa att det redan har startat innovativa projekt baserade på öppen data i Sverige finns nu en ny avdelning på opengov.se: applikationsgalleriet. Min förhoppning är att det skall ge en knuff i rätt riktning för den som tvekar inför att tillgängliggöra data och att fler blir inspirerade till att bygga nya lösningar.


EU vill veta vad du tycker om offentlig data

2010-09-14

Fram till den 30 november har du chans att påverka kommande arbete med PSI. Kommissionen har en enkät som tar ca 15 minuter att besvara. Några av frågorna som berörs är om det var rätt att undanta kultursektorn från PSI-direktivet, om man bör sträva efter mer maskinläsbar data och om offentliga organisationer skall ta betalt för data.


challenge.gov - innovationssamarbete mellan staten och civilsamhället

2010-09-07

I USA lanserades häromdagen challenge.gov - en webbplats där amerikanska myndigheter lägger ut problembeskrivningar och låter civilsamhället hitta på lösningar på problemen. Några exempel:

Detta är ett bra exempel på hur man kan få till fler samarbeten mellan offentlig sektor och civilsamhället.


Nytt på opengov.se: API-förteckning och Twitter

2010-09-06

Nu har jag uppdaterat datakatalogen så att man kan se vilka datakällor som har ett öppet API (ett gränssnitt avsett för maskiner). Med "öppet API" menas att gränssnittet antingen är direkt tillgängligt utan krav på registrering eller att det är ett enkelt registreringsförfarande för att få tillgång till gränssnittet. Känner du till offentliga datakällor som har ett API som inte finns med i katalogen? Tipsa mig!

En annan nyhet är att opengov.se nu finns på Twitter (@opengov_se). Där kommer jag att löpande lägga ut information om nya datakällor, API:er och relaterat material.


Hjälp E-delegationen med fler tips om öppen data

2010-08-12

E-delegationen har börjat samla in länkar till offenlig information och öppen data som finns tillgänglig hos myndigheterna. I första hand sådan som inte innehåller personuppgifter. Känner du till fler än de som listats? Hjälp dem då genom att skicka in fler tips.


Vilken data vill du ha från en kommun?

2010-07-01

En gediget intresserad kommunal tjänsteman ställde nyligen frågan: Vilket slags data vill man ha från en kommun? Vad har du för idéer? Lämna dem i kommentarsfältet.


På väg mot öppen data med PSI-lagen

2010-07-01

Idag börjar lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen att gälla. Lagens syfte är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen är det första steget för att skapa möjligheter för medborgare att bilda sig en uppfattning om hur offentlig sektor förbrukar medel och presterar. Samtidigt blir det enklare att skapa nya e-tjänster på medborgarnas villkor och starta företag för att vidareförädla information. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra.


Risker i samband med uppdelning av kommersiella och icke-kommersiella villkor

2010-06-11

Häromdagen röstade de folkvalda i Paris för att tillgängliggöra offentlig data. Om jag förstått detaljerna rätt så kommer det dock endast vara möjligt att använda rådatan för icke-kommersiella ändamål. Det leder till ett svårare klimat för innovatörer.


Codemocracy - 24 timmar av utveckling, öppenhet och demokratiskapande

2010-06-10

Den 4-5 september körs Codemocracy - 24 timmar av utveckling, öppenhet och demokratiskapande. Utöver tävlingen blir det paneler, diskussion och kontaktskapande. Du kan anmäla dig och ett lag på www.modul1.se/codemocracy.

Mer information finns på Facebooksidan för evenemanget. Vill du veta mer om bakgrunden se Martin Svalins presentation:
Den förvaltningspolitiska propositionen och debatten i riksdagen

2010-06-04

Det blir nya mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med den statliga förvaltningen. Det ska bli enklare för personer och företag att använda offentlig information för både kommersiella och icke-kommersiella syften. Här är en sammanfattning med några av inläggen i debatten i riksdagen.


Spanien kommer igång med öppen data

2010-04-22

För några veckor sedan lanserade några Spanska regioner sina kataloger med öppen data. Flera av dessa är i oförfinad form, men några har kommit igång med så kallad länkad data som gör det möjligt att enkelt knyta ihop dem med annan data om samma ting.


Seminarie om tillgång till offentlig data 26 mars

2010-03-09

Den 26 mars 12:30-16:00 arrangeras ett seminarie om tillgång till offentliga data av Finansdepartementet och Stockholms Handelskammare med representanter från Finansdepartementet, Lantmäteriet, SMHI, E-delegationen och andra.


Stockholm på väg mot öppen data

2010-01-14

På liknande sätt som London tillkännagjorde för ett tag sedan verkar nu Stockholm vara på väg med initativ kring öppen data. I en mycket glädjande artikel med rubriken Stockholmarna ska ha kontroll över informationen i Svenska dagbladet skriver Lotta Edholm, gruppledare för Folkpartiet, följande:

Tillgång till information är makt. När Stockholms stad kan sprida information och stockholmarna använda den med radikalt effektivare metoder än förr, innebär det att vi kan bygga en helt ny relation mellan staden och medborgarna.

Alldeles för länge har teknikutvecklingen behandlats som en opolitisk fråga, som mest handlat om att effektivisera den offentliga administrationen. Men informationstekniken är högst politisk, och skapar frågeställningar om relationen mellan en kommun som Stockholm och medborgarna som tidigare inte fanns. Internet gör det möjligt att i grunden förändra medborgarnas insyn i staden, och inflytande över politik och offentlig verksamhet.

Fokus ligger på medborgarnas insyn, men en följdeffekt kan bli att även företagare får möjligheter att ta del av information i vidareförädlingssyfte.

Nu är det bara 290 kommuner kvar som kan fundera på hur man kan komma vidare.


London lanserar 200 öppna dataset

2010-01-06

Londons borgmästare Boris Johnson lanserar på torsdag en webbplats med över 200 dataset. Samtidigt lanserar Channel 4 en fond med 200 000 pund i kapital för utveckling av innovativa applikationer med hjälp av informationen:

"The US has led the way on this idea of setting their data free for anyone - students, campaigners, software developers – to use. Now it's time for Britain to get up to speed and I want London, as the greatest city in the UK, to be at the forefront of this revolution, that will not only increase democracy, but also provide a potential money-spinner for the city's hugely important software development sector."

Tidigare har Gordon Brown beslutat om att från april fritt tillgängliggöra offentligt kartmaterial i skala 1:10000 för all slags användning (även kommersiell). Medborgare och företag i Storbrittanien får därmed ytterligare möjligheter att bygga innovativa e-tjänster.

Stockholms stad, är ni med?


Applikationer på öppen data i New York

2009-12-31

För några månader sedan utlyste staden New York en tävling för bästa applikation baserad på stadens öppna data. Första priset är 5000 USD och middag med borgmästaren Michael Bloomberg. Totalt har 85 e-tjänster utvecklats och omröstningen pågår fram till 7 januari. E-tjänsterna spänner över flera områden, bl.a. planering av cykelrutter, rapport av problem i den offentliga miljön, stöd för barnfamiljer att hitta lekparker, lokalisering av närmsta bibliotek med mera.


Open Government Directive trycker på öppen data i USA

2009-12-08

I USA lanserades idag Open Government Directive (PDF). Med detta direktiv riktat till amerikanska myndigheter drivs nu frågan om öppen data framåt i rask takt. Direktivet är mycket konkret och ställer stora krav på myndigheterna att genomföra saker på kort sikt.


Trevande norskt geodatainitiativ

2009-11-18

Från den 1 december 2009 kommer Statens kartverk att tillhandahålla ett kostnadsfritt API för den som vill använda deras kartor på webben. Det är lovande första steg på vägen mot öppen data. Initiativet har dock fått kritik för några av de begränsningar som finns. I Sverige tar myndigheten t.o.m. betalt för den administrativa indelningen av riket.

Tjänstemannens guide till öppen data

2009-11-09

James Burke har skapat en guide för tjänstemän om hur man kan komma igång med att publicera öppen data. Guiden är en del av ett forskningsprojekt för Hollands inrikesministerium. Se James blogg för tillgång till PDF-filer för utskrift.


Varför villkor för vidareförädling är viktiga

2009-10-05

I Storbritannien kan man just nu få se konsekvenserna av vad som händer när användningsmöjligheterna för data från en offentlig organisation begränsas. Webbplatsen Ernestmarples.com tillhandahöll tidigare en tjänst för att få information om postnummer. Trivialt kan man tycka, men tjänsten användes av flera som byggde e-tjänster för medborgare, bl.a. Jobcentre Pro Plus - en tjänst för att hitta lediga jobb i ett visst område och Healthware - en tjänst för att hitta närmaste vårdinrättning. Sedan grep Royal Mail in via sitt juridiska ombud...


Klart till halvklart - vem betalar för data?

2009-09-14

En återkommande fråga kring tillgång till offentlig data är vem som skall stå för kostnaderna om informationen släpps fri? Om man utgår från exemplet väderinformation från SMHI så hade SMHI intäkter på 207,9 MKr 2008 vilket såklart bidrar till statskassan. Frågan är därmed berättigad. Om SMHI skulle ge bort sin data gratis måste ju pengarna komma någon annanstans ifrån. Skall man höja skatten för att täcka kostnaden?


Australiens statistiska centralbyrå byter affärsmodell

2009-09-06

Australiens motsvarighet till SCB byter affärsmodell. Från att ha tagit betalt för statistik lägger man nu ut stora delar av materialet för fri användning (med Creative Commons-licens). Detta är ett av de första initiativen från Australiska regeringens Government 2.0 task force som startade i Juni.


Vad kan man göra med offentlig data?

2009-08-26

Jag har fått några frågor om vad nyttan med rådata från offentliga datakällor är. Många tvivlar på att den är användbar och att värdet av att lägga ut den är minimalt. Här följer några konkreta exempel på applikationer som byggts på rådata från data.gov i USA och offentlig data i Storbritannien.


Gör din röst hörd i EU:s vision för informationssamhället

2009-08-18

Fram till 9 oktober i höst kan vem som helst lämna synpunkter på dokumentet Post i2010 - priorities for new strategy for European information society (2010-2015). Det finns flera intressanta delar där du kan bidra med dina synpunkter, bl.a. om EU:s förhållningssätt till nätneutralitet, öppna standarder, digiala kopieringsskydd (DRM) och digitalisering av kulturarvet.


Öppen data-initiativ i andra länder

2009-08-13

För att förstå vidden av digital öppen offentlig data kan det vara intressant att göra en översikt av initiativ i andra länder. Att döma av omröstningen bland dem som är intresserade av Public service 2.0 är tillgången till öppen offentlig data den viktigaste framgångsfaktorn.


Gordon Brown anlitar Tim Berners-Lee för att öka tillgången till öppen offentlig data

2009-07-19

Tim Berners-LeeI Storbritannien tar man öppen offentlig data på allvar och sjösätter nu ett initiativ för att så mycket data som möjligt skall bli tillgänglig i öppna format. Gordon Brown tar hjälp av Tim Berners-Lee för att öka tillgången till offentlig data.


Betaversion av opengov.se lanserad

2009-07-18

Under devisen release early, release often så är den första versionen av opengov.se nu på plats. Om du läser detta är du en av de första besökarna. Hittar du fel får du ha överseende med dessa ett tag, men jag är tacksam för felrapporter till peter.krantz@gmail.com.