Användningsfall

Här kan du läsa om goda exempel där användare använt sig av verktyg och metoder för transparens och öppehet!

Bidra med exempel på historier och erfarenheter!

Har du ett gott exempel att dela? Berätta gärna genom att kontakta oss via info[snabel-a]opengov.se eller bidra direkt via GitHub!