Nationella vägdatabasen

I den nationella vägdatabasen NVDB finns information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av Vägverket i samverkan med Lantmäteriverket, Sveriges kommuner och landsting och skogsnäringen.

För att få tillgång till vägdata från NVDB krävs ett avtal. Användningen av data från NVDB är avgiftsbelagd och nivån beror på vad data ska användas till samt vem som är användare.  Kommunerna, lantmäteriet, skogsnäringen och vägverket kan i princip använda data för sitt geografiska område avgiftsfritt i sin verksamhet.

För att få tillgång till hela datasetet behöver man betala ca 130 000 kr för ett engångsuttag.

Organisation: Vägverket

Format: Microsoft MDB (Öppenhet okänd), nvd (Proprietär), Shapefile (Öppen), SS 637004 (Öppenhet okänd).

Licens: Kommersiell

Rating: 0 stjärnor (ratingmodell)

Informationssida: Nationella vägdatabasen informationssida

Taggad med: geografi, kartor, transporter .


Kommentarer