Offentliga datakällor

Detta är en förteckning över datakällor i offentlig sektor. Om de var öppna för att använda fritt skulle företag och privatpersoner kunna bygga tjänster med dem. Se principer för öppen digital offentlig information för detaljer om hur offentlig data bör tillhandahållas.


Senast tillagda

Beskrivning Format Betyg
Antagningspoäng per urvalsgrupp

Universitets- och högskolerådet

Microsoft XLS, PDF 2 stjärnor
Befolkningsstatistik

Linköpings kommun

Egen XML, PC-AXIS 3 stjärnor
Kvalitetsutvärderingar i skolan

Linköpings kommun

Egen XML, PC-AXIS 3 stjärnor
Skånegy API

Kommunförbundet Skåne

Egen XML, JSON 4 stjärnor
Miljödata - strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Microsoft XLS 2 stjärnor
Krisinformation API

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

CSV, Egen XML, JSON 4 stjärnor
Cykelbanor i Göteborg

Göteborgs stad

Shapefile 3 stjärnor
Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Läkemedelsverket

Egen XML 3 stjärnor
Platsbanken API

Arbetsförmedlingen

Egen XML, JSON 3 stjärnor
Statistikportalen - tillväxtanalys

Tillväxtanalys

CSV 3 stjärnor
Malmöfestivalen API

Malmö stad

HTML, JSON 4 stjärnor
Statistikbas Örebro kommun

Örebro kommun

CSV, dBase dbf, HTML, Microsoft XLS 3 stjärnor
Sök operatör

Post- och Telestyrelsen, PTS

Egen XML 3 stjärnor
Fondinnehav

Finansinspektionen

CSV 3 stjärnor
Openaid

Regeringskansliet

JSON 3 stjärnor
Godkända Apotek

Läkemedelsverket

Microsoft XLS 2 stjärnor
Kartpunkter Örebro kommun

Örebro kommun

GML, JSON 3 stjärnor
Energideklarationer

Boverket

CSV 0 stjärnor
Svensk Telemarknad

Post- och Telestyrelsen, PTS

Microsoft XLS 2 stjärnor
VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Vattenmyndigheterna

Egen XML, JSON, Microsoft XLS 3 stjärnor